Har du fortrudt, at du fravalgte efterlønsordningen?

Se her om du kan nå at tilmelde dig alligevel, og hvilke rettigheder du kan få i forhold til efterløn og skattefri præmie, hvis du tilmelder dig.

Hvis du tidligere har valgt ikke at betale efterlønsbidrag, kan du måske fortryde dette fravalg og alligevel opnå ret til efterløn. Du skal tilmelde dig senest 15 år før, at du når efterlønsalderen.

Hvis du tilmelder dig fortrydelsesordningen
Bliver du tilmeldt fortrydelsesordningen, vil du få mindre i efterløn og mindre i skattefri præmie. Efterlønnens størrelse nedsættes med 2 procent af den højeste dagpengesats for hvert hele år, du mangler at betale efterlønsbidrag i forhold til den ordinære ordning.

Hvis du opfylder 2-årsreglen og har optjent timer til den skattefri præmie, nedsættes præmien med 4 procent for hvert hele år, du mangler at betale efterlønsbidrag i forhold til den ordinære ordning.


Betingelser for at opnå ret til efterløn efter fortrydelsesordningen:

  • Du kan ikke opnå ret til efterløn inden folkepensionsalderen efter den ordinære efterlønsordning.
  • Du kan nå at melde dig til ordningen, så vi har din skriftlige tilmelding senest 15 år før, du når efterlønsalderen.
  • Hvis du er født før den 1. januar 1973, skal du have været medlem af en a-kasse uafbrudt fra den 1. januar 1997. 
  • Hvis du er født den 1. januar 1973 eller senere, skal du have været medlem af en a-kasse uafbrudt fra din 24-årsdag. 
  • Du skal betale efterlønsbidrag i mindst 15 år, inden du når efterlønsalderen.
     


Hvis du er født i perioden 1. juli 1963 – 31. december 1970, kan du være omfattet af en regel, der giver en karensperiode på 2 år, hvor du ikke kan betale efterlønsbidrag. Det kan samtidig medføre, at du skal afvikle bidragsfrie perioder før, at du kan få lov til at betale efterlønsbidrag.

Læs mere: Se om du kan opnå ret til efterløn efter den ordinære ordning
 

Har du været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land eller Schweiz?
Du kan ikke medregne arbejds- eller forsikringsperioderne. Men hvis du var tilmeldt fortrydelsesordningen før din udrejse, og var medlem af en dansk a-kasse i mindst 1 år lige før udrejsen, kan du efterbetale efterlønsbidrag for op til i alt 7 1/2 år.

Har du været arbejdsløshedsforsikret på Færøerne?
Du kan ikke medregne arbejds- eller forsikringsperioderne. Men hvis du var tilmeldt fortrydelsesordningen før din udrejse, og var medlem af en dansk a-kasse i mindst 1 år lige før udrejsen, kan du efterbetale efterlønsbidrag for op til i alt 11 år og 3 måneder.

Reglerne er indviklede, og har du brug for hjælp til at træffe dit valg, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os.