Coronarelateret merarbejde skal ikke modregnes i efterlønnen

I hele 2022 kan du yde en ekstra indsats i forbindelse med coronasituationen, uden at arbejdet skal modregnes i din efterløn.

Arbejdet skal være coronarelateret. Det kan fx være smitteopsporing, testarbejde, covid-19-vaccination, produktion af værnemidler eller behandling, pleje og omsorg af coronapatienter. 

Arbejde, der ikke er coronarelateret, skal modregnes i efterlønnen. Arbejde indenfor takeaway-branchen eller håndværkerbranchen skal derfor stadig modregnes – også selvom brancherne har oplevet merarbejde i forbindelse med coronasituationen.

Hvilket arbejde skal ikke modregnes?
Det er kun coronarelateret merarbejde, der ikke skal modregnes i efterlønnen. Ansættelsestidspunktet er afgørende for, at det betragtes som merarbejde:

  • Er du blevet ansat, efter du er gået på efterløn, og er arbejdet tidligst påbegyndt den 1. marts 2020, er alt arbejdet fritaget for modregning. Vær opmærksom på, at begge betingelser skal være opfyldt.
  • Er du startet i jobbet før overgangen til efterløn, er det kun merarbejde, der ikke skal modregnes. Det vil sige arbejdstimer udover det aftalte timetal, og hvor arbejdet udbetales som ekstra løn. Det samme gælder, hvis du er ansat før den 1. marts 2020. Vi skal have en kopi af din ansættelsesaftale, så vi kan se, hvor mange timer du er ansat. Er du ikke ansat på et aftalt timetal, skal alle arbejdstimerne modregnes


Din arbejdsgiver skal underskrive en erklæring
Din arbejdsgiver skal bekræfte på ’arbejdserklæring ved coronarelateret arbejde’, at arbejdet er coronarelateret.