Overenskomster 2008 - Social-Sundhed

Overenskomsterne for 2008 bliver lagt på i takt med, at de underskrives. Alle overenskomster ligger som PDF-dokumenter.


Kommuner


» Handicapledsagere

» Ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

» Ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg

» Portører og gymnastikpædagoger

» Social- og sundhedspersonale

» Tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner


Tværgående aftaler (kommuner)

» Lokal løndannelse for social- og sundhedspersonale

» Udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

» Arbejdstidsaftale for social- og sundhedspersonale

» Kommenteret aftale om hviletid og fridøgn

» Kommenteret arbejdstidsaftale indenfor KL's område
 

Regioner


» Ledende servicepersonale

» Neurofysiologiassistenter og neurofysiologiassistentelever

» Protokollat om aflønning af voksenelever

» Overenskomst for Ledende værkstedspersonale m.v. ved klientværksteder

» Aftale for Ledende værkstedspersonale m.v. ved klientværksteder

» Aftale for operationsteknikelever

» Piccoloer og piccoliner ansat ved regionale institutioner

» Social- og sundhedspersonale

» Sygehusportører

» Tilsynsførende assistenter ved forsorgshjem


Tværgående aftaler (regioner)

» Udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

» Arbejdstidsaftale for social- og sundhedspersonale


 

Stat


» Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2008-2011