Uddannelse - ledere indenfor SOSU-området

Alle formelle lederuddannelser foregår som efter-/videreuddannelse. Det betyder, at lederuddannelser, som bygger på love og bekendtgørelser udstedt af undervisningsministeriet.

Lederuddannelser er opbygget af moduler – eller som byggeklodssystem - og derfor kan man ofte stykke en uddannelse fleksibelt sammen. Der findes inden for lederuddannelser – uanset hvilket uddannelsesniveau der er tale om – et utal af kurser/moduler. De nævnte moduler er blot eksempler.

Når man tager en lederuddannelse inden for formel efteruddannelse, vil der for arbejdsgiver være mulighed for økonomisk refusion, og du vil sandsynligvis kunne oppebære normal løn.
Der er en forholdsvis stor deltagerbetaling på lederuddannelserne.

Lederuddannelser kan tages på forskellige niveauer – lige fra arbejdsmarkedsuddannelse til master. Inden for de forskellige uddannelsesniveauer er der som sagt mange valgmuligheder, så du stort set kan skræddersy din uddannelse til netop dit behov.

Når du skal søge mere information, så kig på den type skole, som udbyder det lederuddannelsesniveau, der er egnet til dig.

Uddannelser på videregående niveau opgøres i ECTS-point. Det står for European Credit Transfer System. Systemet sikrer meritoverføringsmuligheder i Danmark og i et andet land.

For mere information
Det nemmeste sted at få overblik over den mangfoldighed af lederuddannelser, der findes, er på FOAs hjemmeside:

Leder-uddannelse