OK13: FOAs bagland anbefaler ja til nye overenskomster

Trods et magert resultat af overenkomst-forhandlingerne indtil nu mener størstedelen af FOAs formænd og bestyrelsesmedlemmer, at det er det bedste, der kan opnås.

Opdateret 21. februar

Et markant flertal i FOAs politiske bagland blev onsdag dag enige om at anbefale FOAs hovedbestyrelse at stemme ja til nye de overenskomster, som i disse uger forhandles færdige.

FOAs afdelingsformænd, sektorbestyrelser, faglige udvalg og hovedbestyrelse var samlet til strategimøde i København for at tage stilling til resultaterne.

Over 100 stemte for en anbefaling, mens omkring 15 stemte imod. Nu er det så op til FOAs hovedbestyrelse at tage endeligt stilling til, om de vil anbefale et ja.

Dennis: Det dårligst tænkelige udgangspunkt
FOAs formand Dennis Kristensen lagde ikke skjul på, at resultatet ikke var, som han havde ønsket.

"Vi bør sige til medlemmerne, at der er en væsentlig risiko for, at købekraften er blevet mindre ved udgangen af næste overenskomstperiode. Det er det dårligst tænkelige udgangspunkt for at afslutte en overenskomstforhandling," sagde han til en alvorlig forsamling.

Men der er dog lyspunkter i forhandlingerne, mener formanden.

"Jeg hæfter mig ved, at det er lykkedes for os at sige nej til at afskaffe beskyttelsen af tillidsrepræsentanter, til udvidelsen af ledelsesretten og til arbejdsgivernes krav om, at folk skal kunne arbejde mere for mindre," sagde han ved mødet.

"Jeg kan ikke være med"
I løbet af strategimødet vakte netop reallønnen debat blandt de fremmødte. Blandt de kritiske røster var Kirsten Normann Andersen, formand for FOA Aarhus.

"Jeg kan næsten ikke bære, hvis en forsamling som denne her ender med at sige, at vi stemmer for et forlig, selvom vi på forhånd kan se, at reallønnen ikke vil være sikret. Og det tror jeg ikke, jeg kan være med til," sagde hun til forsamlingen.

Men flertallet mente, at forliget er det bedst mulige under omstændighederne. Deriblandt var Inge Grønbech, formand for FOA Odense.

"Jeg er enig i, at det er et noget mager forlig, men vil vi kunne strejke os til mere? Det tror jeg ikke," lød hendes begrundelse.