Jan Nonboe

Sektornæstformand

Teknik- og servicesektoren

Medlem af politisk ledelse, forbundets hovedbestyrelse


 

Ansvarsområde:

 

Lokalløn

Området varetages sammen med Thomas Enghausen. Jan Nonboe er hovedansvarlig.


Repræsentationer:

  • BFA (Branchefællesskab for Arbejdsmiljø)
  • Dansk Svømmebadsteknisk Forening
  • Rådet for Større Badesikkerhed
  • 2 udvalg under Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat


Tidligere tillidsposter:

  • Tillidsmand Århus Sporveje
  • Næstformand Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling
  • Formand Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling 
  • Sektorformand Teknik og Servicesektoren FOA Århus


Hent billeder i høj opløsning


Sektornæstformand Teknik-Service Jan Nonboe    Sektornæstformand Teknik-Service Jan Nonboe
Hent billede   Hent billede