Ny konkurs i ældreplejen er ekstra trist

Virksomheden bag Danmarks første forsøg med Buurtzorg-modellen er gået konkurs. Det rammer borgere, medarbejdere og ældreplejen generelt, når erfaringer, vi skal bruge til at indrette fremtidens ældrepleje, går tabt, frygter FOA.

Lokalpleje Danmark ApS er netop blevet erklæret konkurs ved Skifteretten i Herning. Det betyder, at borgere i Ikast-Brande Kommune, som har modtaget hjemmepleje fra virksomheden nu skal finde en anden leverandør og medarbejderne i virksomheden skal finde nyt arbejde.

Ikast-Brande Kommune overtog ansvaret for borgerne klokken 23.30 tirsdag aften og har iværksat deres nødberedskab.

"En konkurs i ældreplejen er altid trist - det skaber stor usikkerhed blandt borgere og medarbejdere. Denne konkurs er ekstra trist, fordi den rammer en virksomhed, som var den første til at implementere et helt nyt koncept i ældreplejen."

"Det viser også risikoen ved at lægge innovationen på velfærdsområdet i det private i stedet for selv at tage ejerskab på nye idéer," siger næstformand i FOA Thomas Enghausen.

Lokalpleje Danmark ApS leverede hjemmepleje i Ikast-Brande efter tankerne i 'Buurtzorg-modellen' som betyder små lokale teams, som skal sikre kendte ansigter hos borgerne og færre mellemled mellem modtageren af hjemmehjælpen og visitationen.

"Modellen rummer meget af det, vi skal satse på i fremtidens ældrepleje - kendte ansigter og ansvar og rum til faglighed hos medarbejderne. Derfor er jeg meget ked af at se virksomheden her gå konkurs," siger sektorformand i FOA Torben Hollmann.

I en pressemeddelelse skriver virksomheden at der har været problemer med at få tilpasset kommunens måde at visitere og afregne på.

"Det tyder på, at problemet har været kommunen og de rammer, virksomheden har skullet levere under. Det er en klar fejl, hvis man som kommune holder fast i sin økonomiske systemer og forsøger at presse innovative måder at drive hjemmeplejen på ind i eksisterende skabeloner og visitationsmodeller."

"Der er brug for en gentænkning af ældreområdet - både hvordan hjemmeplejen tilrettelægges, men også hvordan den styres. Den nuværende model har udtjent sin tid og vi har brug for en ny, der i højere grad baserer sig på borgernes behov og tillid og rum til faglighed til medarbejderne," siger Torben Hollmann.

Konkursen i Lokalpleje ApS er ifølge konkursindex.dk den tredje konkurs i private plejefirmaer i 2021.


Kontakt

Thomas Enghausen, telefon: 30 71 75 97

Hent billede i høj opløsning

Kontakt

Sektorformand Torben Klitmøller Hollmann, telefon: 23 26 75 79

Hent billede i høj opløsning