Store danske fagforbund støtter Folkets Klimamarch

Den nye brede alliance 'Broen til fremtiden' med nogle af Danmarks største fagforbund, forskernetværk og grønne organisationer bakker op om Folkets Klimamarch, der finder sted d. 25. maj.

Det betyder, at blandt andre FOA, DJØF, Prosa, Lægeforeningen, Dansk Magisterforening, Danmarks Lærerforening, Dansk Socialrådgiverforening og Ingeniørforeningen IDA opfordrer deres næsten 1 mio. medlemmer til at slutte sig til det landsdækkende initiativ med marcher i mere end 10 byer. Ønsket er at opnå en langt mere ambitiøs klimapolitisk dagsorden efter valget, uanset udfaldet.

Kampen mod klimaforandringerne er uden for konkurrence det vigtigste tema i valgkampen. Vi kræver konkrete politiske initiativer af det kommende folketing og en regering, der sikrer, et klimaneutralt Danmark senest i 2040 - baseret på 100% vedvarende energi. Der skal løbende træffes politiske beslutninger, der baner vejen mod målet - bl.a. femårige reduktionsmål mindst 15 år frem. Samtidig er det afgørende, at omstillingen sker socialt og globalt ansvarligt og ikke øger uligheden.

Kravene fra 'Broen til fremtiden' er således i overensstemmelse med grundlaget for Folkets Klimamarch. Se oversigten over marcher nedenfor. Alt for megen varm luft er steget til vejrs under de senere års politiske debat. Alt for megen hensyn til fortsat økonomisk vækst har gjort Danmark til et af de allermest CO2-forurenende samfund i verden. I Danmark stiger CO2-udledningen og fattige mennesker i fattige lande har været ramt hårdt af klimaforandringer, de ikke selv har skabt.

Det må høre op. For hver dag der går, uden konkret politisk handling, øger vi risikoen for, at vores børn og børnebørn overtager en klode, hvor konsekvenserne af den hidtidige politiske uformåenhed er uoverskuelige og katastrofale.

Til alle vælgere siger vi: Stil konkrete klimakrav til dit parti og din kandidat. Krav om et klimaansvarligt Danmark. Krav om en grøn og retfærdig omstilling, hvor vi går foran og viser vejen til et samfund, der på et bæredygtigt grundlag skaber gode forudsætninger for gode liv for alle.

Deltag i Folkets Klimamarch lørdag den 25. maj. Oversigt over arrangementerne rundt om i landet her

Læs mere om Broen til fremtiden her