Pressemeddelelse

Rengøring redder liv

Hvert år bliver mange tusinde patienter på de danske hospitaler ramt af infektioner. Derfor er Rigshospitalet Glostrup og fagforbundet FOA gået sammen om en vejledning om hygiejnisk rengøring.

På de danske hospitaler er der årligt omkring 80.000, som får en infektion. Det er samtidig en kendsgerning at op mod 4.500 får en så alvorlig infektion, at de dør af den. En af sundhedssystemets centrale udfordringer er derfor at afbryde smitteveje og forebygge infektioner.
 
Statens Serum Institut har fastlagt infektionshygiejniske retningslinjer, som skal følges ved rengøring på hospitaler. Rigshospitalet Glostrup og FOA har haft et tæt samarbejde om, hvordan retningslinjerne kan omsættes til praksis. Resultatet af dette samarbejde er vejledningen "Hygiejnisk Hospitalsrengøring", som offentliggøres på Rigshospitalet Glostrup den 16. januar 2019, kl. 13.15.
 
"Hvis vi på effektiv vis skal bryde smitteveje og forebygge infektioner, så er kravet en målrettet indsats og stor faglig indsigt og faglige kompetencer blandt både rengøringsmedarbejdere, sundhedspersonale og ledere," fortæller funktionschef Marianne Hummel, Rigshospitalet Glostrup.
 
Ved hygiejnisk rengøring er der særlig fokus på de centrale risikopunkter og på de rigtige rengøringsmetoder.
"Skal vi infektionerne til livs, er det en forudsætning, at rengøring betragtes som en del af patientbehandlingen. Rengøringen er et ansvarsfuldt erhverv, som kræver respekt og anerkendelse fuldt på højde med øvrige faggrupper på hospitalerne," siger sektorformand i FOA Pia Heidi Nielsen.
 
Et godt aktuelt eksempel er, at antallet af urinvejsinfektioner blandt beboerne på plejehjemmene i Mariager Kommune er nedbragt med op til 86% gennem målrettet indsats for bedre håndhygiejne, som var rettet mod både beboere og personale.

Kontakt

Sektorformand Pia Heidi Nielsen, telefon: 20 14 93 86

Hent billede i høj opløsning