Pressemeddelelse

Ny vejledning begrænser offentligt ansattes ytringsfrihed

Justitsministeriets nye udkast til vejledningen om offentligt ansattes ytringsfrihed vil indskrænke offentligt ansattes ret til at ytre sig om kritisable forhold på arbejdspladsen, mener forbundsformand for FOA Mona Striib.

"Det er dybt problematisk og til skade for offentlighedens adgang til at få kritisable sager og forhold bragt frem i lyset," siger formand for fagforbundet FOA Mona Striib.
 
Justitsministeriet har sendt et udkast i høring, som i udgangspunktet skulle gøre det klart, hvornår man som offentligt ansat kan videregive oplysninger til blandt andet pressen.
 
Men den nye vejledning gør det modsatte, og i flere tilfælde er ændringerne reelt en begrænsning af ytringsfriheden, mener Mona Striib.
 
"I den eksisterende vejledning er udgangspunktet, at man som offentligt ansat har ret til at videregive ikkefortrolige oplysninger - det formudres med den nye tekst, hvor der blandt andet nævnes, at det er op til en konkret vurdering i hvert tilfælde, om man som offentligt ansat kan videregive oplysninger."
 
"Det bliver altså nærmest umuligt for en medarbejder i det offentlige at tage stilling til, hvorvidt man må bringe oplysninger videre," siger hun.
 
Justitsministeriet lægger i den nye vejledning op til, at man som offentligt ansat særligt skal overveje, om man bør videregive oplysninger, som kan få negative konsekvenser for arbejdspladsen.
 
"Det lyder helt absurd, når man ser på de mange afgørelser fra Folketingets Ombudsmand, som netop slår fast, at ytringsfriheden ikke kan begrænses, fordi en oplysning kan være til skade for en myndighed," siger Mona Striib.

 

Kontakt

Forbundsformand Mona Striib, telefon: 23 41 41 98

Hent billede i høj opløsning