Pressemeddelelse

Dagplejen gør comeback

Efter mange år med voldsomme nedskæringer i dagplejen ser det nu ud til at gå den modsatte vej. Hver 4. kommune er allerede i gang med at ansætte. Og yderligere hver 3. kommune forventer at få brug for nye dagplejere i det kommende år. Det viser en ny undersøgelse blandt kommunernes pladsanvisere.

Den kommunale dagpleje er det pasningstilbud, der har den største tilfredshed blandt forældre. Det har en stikprøveundersøgelse i de kommunale tilfredshedsmålinger tidligere dokumenteret. Alligevel er antallet af dagplejere raslet ned i de seneste 15 år. Ikke kun som følge af det lavere børnetal. Også fordi kommunerne har prioriteret aldersintegrerede institutioner. Men nye tal viser, at den kommunale dagpleje nu er på vej med et comeback. Hver 4. kommune er allerede begyndt at ansætte eller søge efter nye dagplejere. Og yderligere hver 3. kommune forventer at få behov for flere dagplejere det kommende år.

 

Tendensen glæder FOAs pædagogiske sektor.

 

”Vi ved, at mange forældre sætter stor pris på dagplejens lille og hjemlige miljø til de aller yngste børn. Derfor glæder det mig, at mange kommuner igen har fået øjnene op for den kvalitet, som den kommunale dagpleje repræsenterer, og nu skal i gang med at rekruttere nye dagplejere,” siger Mogens Bech Maden, formand for FOAs pædagogiske sektor.

 

I undersøgelsen, som Bureau 2000 har foretaget blandt landets pladsanvisere, oplyser godt halvdelen af kommunerne, at forældre nogle gange må acceptere en institution i stedet for den ønskede dagplejeplads. Og det er ikke tilfredsstillende, mener Mogens Bech Madsen.

 

”Der kan være mange grunde til,at nogle forældre foretrækker dagplejen frem for daginstitutionen. Oftest hører vi, at det skyldes dagplejens mulighed for at skabe tryghed med en lille børnegruppe i et hjemligt miljø kombineret med, at det er den samme faste voksne, der følger barnet hele dagen. Det er rigtigt ærgerligt, hvis man som forældre har dette ønske men ikke kan få det opfyldt.”

 

Mogens Bech Madsen håber derfor, at flere forældre i fremtiden vil kunne få deres ønske om en dagplejeplads opfyldt, når kommunerne for alvor kommer i gang med at ansætte nye dagplejere.

Det er dog ikke altid uden problemer for kommunerne at skaffe kvalificerede dagplejere til de nye stillinger. Næste halvdelen af kommunerne i undersøgelsen fra Bureau 2000 oplyser, at det kan være svært at finde kvalificerede dagplejere.

 

”De fleste af de mange afskedigede dagplejere har naturligvis været nødt til at finde nye job. Derfor må kommunerne nu gå andre veje for at skaffe kvalificerede dagplejere. Men der er ingen tvivl om, at de kommunale dagplejere er rigtig glade for deres arbejde. Hver gang vi laver undersøgelser om vores medlemmers arbejdsmiljø, ligger dagplejerne helt i top. De er glade for indholdet i deres arbejde, oplever, at de selv kan planlægge deres hverdag og synes, at de har mulighed for at levere en god kvalitet over for både børn og forældre,” siger Mogens Bech Madsen.

Læs mere: Notat om kommunernes visitationspraksis og om efterspørgslen efter dagplejere

 

Kontakt

Mogens Bech Madsen, telefon: 40 20 51 85

Hent billede i høj opløsning