Forslaget fra Enhedslisten og Alternativet kommer på baggrund af en fælles appel fra Sundhedskartellet, Socialpædagogerne, BUPL og FOA.

Folketinget skal tage stilling til uligeløn

Afsæt 5 mia. kr., så vi kan få lukket løngabet mellem mænd og kvinder. Sådan lyder et forslag fra EL og A, som førstebehandles i Folketinget fredag.

Forskellen på, hvad mænd og kvinder bliver betalt for deres arbejde, er fortsat markant i dagens Danmark, og problemet løses ikke af sig selv. Derfor fremsætter Enhedslisten og Alternativet et forslag, der førstebehandles i Folketinget fredag, som lyder, at der bør afsættes en særlig ligelønspulje på 5 mia. kr. for at rette op på den store skævhed.

”De færreste vil være uenig i, at det arbejde, som sygeplejersker, SOSU´er, rengøringsassistenter, pædagoger, socialpædagoger og mange andre velfærdsarbejdere udfører hver dag, er fuldstændig afgørende for samfundets sammenhængskraft. Alligevel anerkendes de tusindvis af offentligt ansatte, der sammen skaber vores velfærd, ikke økonomisk for deres indsats. Det skal der laves om på nu,” lyder det i bemærkningen til forslaget.

Kvindeløn som biindkomst til mandens
I gennemsnit tjener kvinder hele 13.2 procent mindre i løn per time, hvis man tager udgangspunkt i, hvor meget mindre mænd skulle tjene for at være på samme lønniveau som kvinder. Omvendt skulle kvinder have 15,4 procent mere i løn for at tjene det samme som mænd, viser tal fra Danmarks Statistik.

Lønforskellene består på trods af, at flere kvinder tager længere uddannelser end mænd. Og selv med lige lange uddannelser bag sig, ligger mændene både 10, 20 og 30 procent højere lønmæssigt end kvinderne.

Årsagen til lønforskellene skyldes især den tjenestemandsreform, der blev gennemført helt tilbage i 1969, hvor kvindernes fag blev indplaceret på langt lavere løntrin end mændene. Kvinders indkomst blev dengang nemlig først og fremmest anskuet som en biindtægt til hovedforsørgerens – mandens.

”Det er jo et helt utænkeligt argument at bruge i dag. Derfor er det også på tide at gøre op med denne 50 år gamle og helt forkerte, politiske beslutning. Og det ansvar er altså politikernes,” siger formand for FOA Dennis Kristensen.

Lyttet til appel
Det aktuelt fremsatte forslag fra Enhedslisten og Alternativet kommer på baggrund af en fælles appel fra Sundhedskartellet, Socialpædagogerne, BUPL og FOA, hvis medlemmer overvejende er kvinder. Appellen sendte organisationerne i fjor til samtlige af Folketingets politikere.

”Det er rigtig godt, at vores appel er blevet hørt, og nu fører til, at emnet kommer på dagsordenen blandt vores allesammens folkevalgte. Og jeg har svært ved at se, at man kan lade være med at bakke op om ligeløn, så jeg ser da frem til, at det nu skal debatteres i Folketinget,” siger Dennis Kristensen.