Børnehavebørn
"Det handler også om, at vi inden for det pædagogiske område kan inspirere hinanden," siger formand for pædagogisk sektor Mogens Bech Madsen.

Vær med til at kåre Årets Dagtilbud

Fra i dag er det muligt at indstille dagplejere og daginstitutioner til at blive hædret som ”Årets Dagtilbud 2018.”

Landet over gør det pædagogiske personale i dagtilbud en enorm indsats for at give børn en hverdag med gode rammer for deres trivsel, læring, dannelse og udvikling. Deres indsats har ikke alene betydning for både børn og forældres hverdag her og nu. Det har også betydning for, hvordan børnene klarer sig på sigt.

Med Dagtilbudsprisen ønsker Børne- og Socialministeriet, BUPL og FOA at hylde det store og vigtige arbejde, det pædagogiske personale hver dag udfører.

Alle kan være med til at indstille den dagplejer, vuggestue, børnehave, legestuegruppe, den samlede kommunale dagpleje eller en del af den, der gør en helt særlig indsats i forhold til et bestemt område, indstilleren selv definerer. Det kan for eksempel være inden for forældresamarbejde, børnefællesskaber, læringsmiljøer, børneperspektiver og dannelse eller et helt andet tema.

”Ud over, at det pædagogiske personale både i den enkelte institution eller den enkelte dagplejer fortjener ros og anerkendelse, handler Dagtilbudsprisen også om at sprede gode eksempler på nye, succesfulde tiltag, metoder og initiativer, så vi inden for det pædagogiske område kan inspirere hinanden,” siger formand for pædagogisk sektor i FOA Mogens Bech Madsen, der ser frem til at se årets indstillinger.

Vinderen af prisen var i fjor Grangård - en daginstitution for børn i alderen 0-6 år, der ligger lige i udkanten af Jelling, som blev hyldet for at være dygtige til at skabe pædagogiske læringsmiljøer med inddragelse af børneperspektiv.

For at indstille en daginstitution eller dagplejer, udfyldes et indstillingsskema, som omfatter en beskrivelse af det pædagogiske arbejde inden for det valgte tema.

Du kan tilgå indstillingsskemaet og vejledningsmaterialet på Socialstyrelsens hjemmeside

Praktiske oplysninger
Der åbnes for indstillinger den 25. juni, og fristen er den 26. august. Prisen uddeles af Socialministeren i november 2018.

Alle kan indstille et dagtilbud til Årets Dagtilbud, f.eks. forældre, personale, ledere eller andre, der har tilknytning eller kendskab til dagtilbuddet.