Fire små børn sidder på række i skovbund
I undersøgelsen er 1.003 småbørnsforældre blevet spurgt om deres ønsker og erfaringer

Truet dagpleje populær blandt forældre

Forældre foretrækker lige så ofte dagpleje som vuggestue til familiens mindste, viser ny undersøgelse. Politikerne skal sikre forældrene frie valg af pasningstilbud, siger formand for Pædagogisk Sektor, FOA.

Skal forældre reelt frit kunne vælge hvilken pasningsordning, der bedst passer til deres barn og familie, skal politikerne landet over gøre en særlig indsats for at sikre dagplejen.

I løbet af 10 år er der næsten sket en halvering i dagplejen fra 19.000 til 10.000 som led i kommunale besparelser. Årsagen er, at børnetallet har været faldende, og det har fået mange kommuner til at nedlægge dagplejerne, mens de har beholdt vuggestuerpladserne i institutionerne. Enkelte kommuner har helt nedlagt dagplejen.

Men det er helt i strid med ambitionerne i den nye dagtilbudsreform, som den konservative børneminister Mai Mercado lancerede i sommeren 2017, siger formand for Pædagogisk Sektor i FOA Mogens Bech Madsen.

”Ifølge dagtilbudsreformen skal forældrene frit kunne vælge det pasningstilbud, som er det rette for dem og for deres børn. Mange forældre foretrækker det nære, hjemlige miljø, som man netop finder i dagplejen, hvor der er en voksen til få børn. Derfor er det vigtigt, at kommunerne prioriterer at have både vuggestue- og dagplejepladser,” siger han.

Hjemlige, trygge forhold
Nedskæringerne på dagplejeområdet er flere gange blevet forklaret med, at flest forældre foretrækker vuggestue frem for dagpleje. Men den påstand holder ikke. Det viser en ny undersøgelse, som Bureau 2000 i samarbejde med Epinion har lavet for FOA.

I undersøgelsen er 1.003 småbørnsforældre blevet spurgt om deres ønsker og erfaringer. Af dem svarer 29 procent, at de foretrækker dagplejen, 34 procent foretrækker vuggestuen, mens 35 procent ikke mener, at man kan sige, at det ene tilbud er bedre end det andet.

Fritekstbesvarelser bekræfter, at det især er det nære forhold mellem børnene og den voksne, samt det hjemlige, trygge miljø, der får nogle til at foretrække dagplejen, mens andre foretrækker vuggestuen, fordi det passer med at hente ældre søskende i samme, integrerede institution, og fordi der er uddannede pædagoger.

Højt fagligt niveau
Mogens Bech Madsen understreger, at arbejdet i dagplejen i høj grad også har et pædagogisk fagligt højt niveau, og at der i lige så høj grad lægges vægt på læreplaner, trivsel og udvikling for børnene, som i institutionerne.

”Vi bliver nødt til at få manet i jorden, at forældre foretrækker vuggestuer. Det er en skrøne. Allerede i dag mangler mange kommuner dagplejere. Men skal forældrene reelt have et valg, skal kommunerne gøre sig umage for igen at gøre det attraktivt at være dagplejer,” siger han.

Læs hele undersøgelsen ”Forældrenes valg – Hvad ønsker vi, når de mindste skal passes?”