Karen Stæhr, sektorformand Social-Sundhed
”Hvis de siger det, så er det vist bare med at komme i gang med at gøre noget ved det, og det kan kun gå for langsomt,” siger Karen Stæhr.

8 ud af 10 ældrechefer: Det er svært at skaffe uddannet personale

Ældrecheferne i landets kommuner oplever problemer med at skaffe tilstrækkeligt sosu-medarbejdere.

Det mangler varme hænder i ældreplejen i kommunerne, og problemet bliver bare større. Det viser en ny undersøgelse blandt kommunernes ældrechefer, som Epinion har lavet for FOA.

83 procent af ældrecheferne siger i undersøgelsen, at de i høj eller nogen grad har udfordringer med at rekruttere uddannet social- og sundhedspersonale, og næsten ligeså mange forventer at skulle ansætte flere ansatte på ældreområdet i den kommende tid.

Godt at de erkender
"Det er godt, at ældrecheferne har fået øjnene op for, at vi mangler kvalificeret arbejdskraft også i ældreplejen. Så forventer vi også at se lidt action snart,” siger Karen Stæhr, sektorformand i FOA.

”Vi skal blandt andet gøre noget ved lønniveauet, men det er ikke gjort med det. Det handler også om anerkendelse af fagene, og om at social- og sundhedspersonalet ude på de enkelte arbejdspladser får lov til at bruge deres faglighed, og ikke er bundet af stive regler og styringssystemer.”

Flere ældre
Den akutte mangel på uddannet personale i ældreplejen bliver sat i relief af, at antallet af ældre over 80 år vil blive fordoblet frem mod 2040, og store grupper af sosu-medarbejdere samtidig vil gå på pension.

Ifølge undersøgelsen siger hele 76 procent af ældrecheferne, at de er helt enige i, at der bør uddannes mere social- og sundhedspersonale end der bliver i dag. 17 procent af ældrecheferne siger, at de er delvist enige.

Kom igang
”Hvis de siger det, så er det vist bare med at komme i gang med at gøre noget ved det, og det kan kun gå for langsomt,” siger Karen Stæhr.

”Vi har længe presset på for at få hævet antallet af SOSU-elever. Igen handler det om at gøre faget attraktivt, både gennem tale, men sandelig også gennem handling. For eksempel bør vi kigge på elevernes økonomiske forhold. Hvis man både har hus og familie kan de være en alvorlig forhindring, at man må nøjes med SU i grundforløbet.”

Epinion-undersøgelsen er gennemført i perioden fra 22. januar til 8. februar 2018. 70 ældrechefer har deltaget.