Forslag til lov om socialtilsyn

Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om socialtilsyn samt forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om forpligtende kommunale samarbejder (konsekvensændringer som følge af lov om socialtilsyn mv.)

FOA er positive overfor, at der er sat fokus på at sikre og udvikle kvaliteten og den pædagogiske indsats, som borgere indenfor det specialiserede socialområde har brug for. Derfor har vi nogle generelle kommentarer og forslag til nærværende høring, som vi mener, kan understøtte kvalitetsudviklingen yderligere.

Socialtilsynet skal ikke udelukkende være en kontrolfunktion, men skal også handle om læring og udvikling.

Det er vigtigt, at det nye socialtilsyn kommer til at fungere som en vidensbank og vidensdelingsinstans. Det gælder både opsamling af den gode praksis på området, men også i forhold til sparring med de enkelte tilbud, bosteder og institutioner.

Fokus på kompetenceudvikling er en vigtig faktor i udviklingen af kvaliteten på området. Det gælder både medarbejderne på bostederne og medarbejderne i Socialstyrelsen.