To sosu-assistenter vasker op
Ea Petersen er et af mange FOA-medlemmer, der hver måned går glip af lokale lønmidler.
Foto: Søren Schnoor

FOA-faggrupper går glip af 6 milliarder

Kommunerne har siden 2001 udbetalt næsten seks milliarder kroner for lidt i lokalløn til FOA-faggrupper. Alt er, som det skal være, mener KL.

Opdateret 21. november 2013.
 
Social- og sundhedsmedarbejdere, pædagogmedhjælpere og andre af FOAs faggrupper bliver i stor stil overset, når der uddeles lokalløn i kommunerne.

Det viser en FOA-undersøgelse af kommunernes udbetaling af lokalløn til størstedelen af FOAs medlemmer. Fra 2001 til 2013 har kommunerne udbetalt lige under seks milliarder kroner mindre end det, der ifølge FOA er afsat. 

Pengene er blevet afsat til lokalløn ved de centrale overenskomstforhandlinger og burde være gået til generelle lønstigninger for faggrupperne i stedet for lokalløn, mener FOAs forhandlingschef Jakob Bang.

“Vi har sammen aftalt at lægge penge ud til lokale forhandlinger. Kommunerne har bare ikke udbetalt dem til vores faggrupper, og vi har på den måde været med til at finansiere andre faggruppers lønstigninger,” siger han til Fagbladet FOA, der udkommer i dag.

KL: Skævheden er i orden
Ifølge Jakob Bang holder kommunerne igen med lokallønnen til især de store faggrupper, som FOA repræsenterer, mens andre faggrupper ikke har svært ved at få deres del. “Vi kan se, at lokallønnen tilfalder de små specialiserede grupper som for eksempel akademikere på rådhuset. De store grupper, hvor der samtidig er mange kvinder, bliver overset,” siger han.

Men det er ikke meningen, at alle faggrupper skal have en lige del af de lokale lønkroner, mener Nanna Abildstrøm, kontorchef i Kommunernes Landsforening.

”Det, vi ønsker med den lokale løndannelse, er, at den finder derhen, hvor kommunerne mener, at den gør gavn. Det kan godt give sig udtryk i, at nogle personalegrupper har en periode, hvor de ikke får så meget lokalløn, mens andre får mere. Det er der ikke noget odiøst i. Det er det, der er meningen,” siger hun.

Aftaler bliver opsagt
Pengene til lokalløn bliver fordelt ud fra aftaler mellem den lokale leder og tillidsrepræsentant. Mange kommuner har såkaldte forhåndsaftaler, der beskriver, hvilke kriterier der udløser lokalløn. Det kan være kriterier som efteruddannelse, eller hvis en medarbejder varetager en særlig funktion. 

Forhåndsaftalerne bliver forhandlet mellem kommunen og den lokale FOA-afdeling. FOA oplever nu, at mange kommuner opsiger forhåndsaftalerne. Det er et problem, mener Jakob Bang.

“Forhåndsaftalerne gør det mere gennemskueligt for medarbejderne at se, hvad der udløser lokale tillæg. Når der skal forhandles på hver enkelt arbejdsplads frem for centralt hos kommunen, bliver lønnen fordelt ud fra vidt forskellige kriterier,” forklarer han.

FOA vil holde nøje øje med udviklingen for lokallønprocenten og overvejer at skrue bissen på overfor kommunerne.

“Vi bliver nødt til at gå hårdt til kommunerne, hvis ikke billedet ændrer sig fremover. Vi vil have pengene låst fast til de enkelte faggrupper, ellers risikerer vi, at skævvridningen af løn til fordel for de i forvejen højtlønnede vil fortsætte,” siger Jakob Bang.
 
Læs mere i Fagbladet FOA: Lavtlønnede går glip af 6 milliarder


Tema: Lokalløn