Tro det eller ej - det er sommertid fra på søndag!

Husk at stille urene frem i week-enden!

Skift til sommertid - hvad med min arbejdstid?

I den kommende week-end i marts overgår vi til sommertid. Det vil sige, at når uret viser 02.00 bliver alle ure sat 1 time frem til kl. 03.00.

Hvis du er på arbejde i nattjeneste på det tidspunkt, kan din arbejdsgiver pålægge dig at arbejde det sædvanlige antal timer, som var planlagt til i din tjenesteplan.

Hvis din arbejdsgiver ikke pålægger dig at arbejde dit sædvanlige timetal i den pågældende nattevagt, kan arbejdsgiveren pålægge dig enten at afvikle timen på et andet tidspunkt i møde/normperioden eller at afspadsere timen efter reglerne herom.Lagt på den 20.03.2018