Video: Hvis du bliver opsagt i din elevtid kan vi hjælpe dig


”En uddannelsesaftale er som udgangspunkt uopsigelig. Undtagelse herfra er opsigelse i prøvetiden samt ophævelse pga. bristede forudsætninger. ”

Sådan starter FOAs bemærkninger til § 30 (om ophør af uddannelsesaftale), i overenskomsten for Social- og sundhedspersonale, samt pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

Vi har gennem vores arbejde med elever opdaget, at der i flere tilfælde er foretaget opsigelser, hvor arbejdsgiveren ikke har fulgt de aftalte regler i overenskomsten eller forvaltningsloven.

Det kan være eksempler på, at eleven er blevet taget til samtale uden at være indkaldt på forhånd, og derfor ikke har haft mulighed for at medtage en bisidder. Det kan være at arbejdsgiver ikke har givet FOA besked på, at man påtænker at opsige eleven, så vi har mulighed for at kontakte og bistå eleven, eller at eleven simpelthen føler sig narret til selv at opsige sin stilling.

Konsekvenserne for eleven kan være rigtigt store, både for deres faglige identitet, men også økonomisk.

I FOA Nordsjælland ved vi godt, at du som elev ikke nødvendigvis er fuldt ud inde i forvaltningslovens paragraffer. Vi har også stor forståelse for, at man som elev har tillid til, at arbejdsgivere er i deres fulde ret til at handle som de gør. Det er dog også vores erfaring, at der kan være mange andre løsninger end at opsige en elev i prøvetiden.

Vi kontakter arbejdsgivere, hver gang vi bliver opmærksom på, at overenskomst, eller forvaltningsloven ikke er blevet overholdt, men det er svært at gøre noget når først der er skrevet under på en opsigelse.

Hvad skal du gøre?

  • Du skal dele din viden om ovenstående med dine medstuderende, så I er flest muligt der kender til jeres rettigheder
  • Du skal selv være opsøgende i løbet af dit uddannelsesforløb, hvis du f.eks. ikke føler at du får den læring, eller støtte du har behov for som elev. Hvis det er tilfældet, skal du over for praktikvejleder og uddannelseskonsulent gøre opmærksom på dette, gerne med støtte fra din tillidsrepræsentant
  • Du skal huske, at du er i et ansættelsesforhold og det vil sige at du kan hente samme hjælp hos tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant som dine kollegaer på praktikpladsen
  • Du skal altid kontakte din tillidsrepræsentant eller FOA Nordsjælland, hvis du er i tvivl og inden du skriver under på noget

 

”Jeg troede bare det var fordi uddannelseskonsulenten ville høre hvordan det gik”
En samtale med en uddannelseskonsulent skal være en hjælp til at dygtiggøre dig inden for dit fag. Men der findes ikke uanmeldte tilsyn i uddannelsen og derfor bør du altid vide, hvornår du skal til samtale. Både for at kunne forberede dig, men også fordi du skal være elev i et trygt arbejdsmiljø.

Vi har i FOA Nordsjælland haft flere elever, der fortæller at det kom helt bag på dem, at de blev opsagt, og at de ikke følte at de havde fået nogle forudgående fornemmelse af, at der ikke var tilfredshed med indsatsen.

Hvad må du gøre?

  • Du må gerne spørge ind til formålet med samtalen, inden du siger ja til at deltage
  • Hvis du bliver taget til samtale uden en indkaldelse, må du gerne kontakte din tillidsrepræsentant eller FOA Nordsjælland, inden du deltager i samtalen
  • Du må gerne nægte at skrive under på en opsigelse, med henvisning til, at du først vil tale med din fagforening


Hvad er dine muligheder, hvis du bliver påtænkt opsagt?
Påtænkt opsagt betyder, at din arbejdsgiver meddeler dig, at de ønsker at ophæve din uddannelsesaftale og herefter har du minimum 10 dages høringsperiode. Dette gælder også i prøvetiden.

I høringsperioden skal du argumentere for hvorfor din uddannelsesaftale ikke skal opsiges, og hvilke alternativer til en opsigelse der kan være. Det kan f.eks. være forlængelse af uddannelsesaftalen, eller ekstra hjælp til at nå de mål, der er fastsat.

Du kan klage over afgørelsen til PASS (Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen). Her bliver sagen vurderet ud fra begrundelse og saglighed i opsigelsen, der er ingen frist i forbindelse med ophævelse af uddannelsesaftalen.

Begge dele, kan du som medlem af FOA Nordsjælland få hjælp til, så tøv ikke med at kontakte os, hvis du oplever noget.