Principafgørelse fra AES

Ny principafgørelse fra Ankestyrelsen giver mulighed for genoptagelse af sager ved mistet efterlønspræmie

Hvis du var tilknyttet efterlønsordningen, kan en arbejdsskade have betydet, at du ikke optjente de efterlønspræmier, som du ville have gjort, hvis arbejdsskaden ikke var sket.

Hvis du har fået erstatning for tab af erhvervsevne – uden at din mistede efterlønspræmie er blevet indregnet i den årsløn, du havde før arbejdsskaden – kan du i nogle tilfælde få din sag genoptaget.