Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle

Fagforeninger og frivillige organisationer sætter i fællesskab rammerne for samarbejde på institutionerne

Ansatte og frivillige har tradition for at arbejde sammen på velfærdsområderne fx plejehjemmene, i børnehaverne og på herbergerne. For at styrke dette samarbejde og for at fastholde den høje faglighed for borgerne har en række fagforeninger og frivillige organisationer udformet et forslag til rammeaftale for, hvilke spilleregler der skal gælde for samarbejdet mellem ansatte og frivillige.

Pjecen kan hentes i afdelingen eller downloades via boksen til højre.

Senest redigeret den 28.02.2012 af Anne-Mette Røn Poulsen