Når skaden er sket

Der kan være store fysiske og psykiske konsekvenser ved at blive udsat for vold eller trusler på jobbet. Her er syv råd til, hvad du bør gøre, hvis det ulykkelige sker.

Hvert tredje medlem af FOA har oplevet vold eller trusler på jobbet, og i psykiatrien og på plejehjem er omfanget endnu større. Alligevel undlader mange at anmelde fysiske eller verbale overfald. Det kan være af hensyn til borgeren – barnet, den ældre demente eller den psykisk syge, af frygt for repressalier fra patienterne eller simpelthen fordi, det er for besværligt.

Vigtigt at anmelde

Der er imidlertid gode grunde til at politianmelde vold eller trusler om vold. Eksempelvis kan politianmeldelsen være afgørende for at opnå den fulde erstatning – for blandt andet svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste.

7 gode råd

 

1. Tag stilling til en eventuel politianmeldelse
Inden for 72 timer efter, at hændelsen fandt sted, er det vigtigt, at du - sammen med din arbejdsgiver - tager stilling til, om hændelsen skal politianmeldes. Hvis din arbejdsgiver vurderer, at der ikke er 'generelle behandlings- og pædagogiske hensyn', som gør at kravet om politianmeldelse bortfalder, skal hændelsen politianmeldes for at sikre den fulde erstatning.


2. Kontakt din FOA-afdeling, hvis du er i tvivl
Din afdeling kan også hjælpe dig med at afklare, om skaden skal anmeldes til politiet. Find din afdeling her.


3. Kontakt din arbejdsgiver
Din arbejdsgiver er med til at afklare, om en sag skal politianmeldes eller ej. Det er desuden din arbejdsgiver, der skal skrive en udtalelse, hvis der er ’generelle behandlings- og pædagogiske hensyn’, som gør, at kravet om politianmeldelse bortfalder.


4. Kontakt politiet
Vurderer din arbejdsgiver, at der ikke er tale om ’generelle behandlings- og pædagogiske hensyn’, er det vigtigt at anmelde forholdet til politiet inden for 72 timer efter overfaldet. Det er vigtigt, da der er erstatningsposter, som du kun kan få dækket gennem Erstatningsnævnet, ved en straffesag eller hos skadevolders eventuelle ansvarsforsikring.


5. Søg om erstatning
Hvis sagen er politianmeldt, skal du afvente politiets tilbagemelding eller afslutningen på en eventuel straffesag før, at du kan søge om erstatning i Erstatningsnævnet. Hvis nævnet vurderer, at du opfylder betingelserne, vil du blandt andet kunne få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse samt svie og smerte. Kravet skal være fremsat senest to år efter afgørelsen fra politiet eller endelig dom i straffesagen.


6. Hvis forholdet ikke er politianmeldt
Har du en udtalelse fra arbejdsgiver vedrørende generelle pædagogiske- og behandlingsmæssige hensyn, og har du derfor ikke haft behov for at politianmelde sagen, skal du fremsende din ansøgning til Erstatningsnævnet inden to år fra hændelsestidspunktet.


7. Kontakt din arbejdsmiljørepræsentant
Det er vigtigt for arbejdspladsens samlede overblik over hændelser med vold eller trusler. Din arbejdsmiljørepræsentant og/eller arbejdsgiver kan desuden hjælpe dig med at finde ud af, om borgeren har en ansvarsforsikring.


Det er i øvrigt altid en god idé at undersøge, om din arbejdsplads har en voldspolitik eller retningslinjer, som du kan læne dig op af.

Kilde: Advokat i FOAs arbejdsskadeteam Freja Doctor Hansen / fagbladetfoa.dk