Vold på arbejdet

Find viden om vold og trusler, inspiration til forebyggelse samt vejledning til, hvordan tilfælde af vold og trusler bør håndteres.

På mange arbejdspladser i kommuner og regioner vil arbejdet indebære en vis risiko for vold og trusler. Dette gælder især de jobtyper, hvor man har med mennesker at gøre, som man skal hjælpe på den ene eller anden måde.