Vold på arbejdet

Find viden om vold og trusler, inspiration til forebyggelse samt vejledning til, hvordan tilfælde af vold og trusler bør håndteres.

På mange arbejdspladser i kommuner og regioner vil arbejdet indebære en vis risiko for vold og trusler. Dette gælder især de jobtyper, hvor man har med mennesker at gøre, som man skal hjælpe på den ene eller anden måde.

Nyt materiale til at forebygge vold

Konkrete redskaber til dig, der arbejder med borgere med særlige problemstillinger.

Inspirationsmateriale til at forebygge vold

Savner du inspiration til at forebygge og håndtere konflikter, trusler eller vold på arbejdspladsen?

Forebyggelse

Hvad kan du og dine kolleger gøre for at reducere antallet af trusler og voldstilfælde?

Fagbladet FOA om vold

Det gør FOA ift. pressen