Tillidsrepræsentantens opgaver

Den lokale FOA-afdeling aftaler med hver enkelt tillidsrepræsentant (TR), hvilke opgaver han eller hun varetager på arbejdspladsen.

Det er forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, hvilke opgaver tillidsrepræsentanten løser, fordi arbejdsopgaverne aftales lokalt. Men generelt set kan du forvente at din lokale TR løser følgende opgaver:

  • at være medarbejdernes talsmand overfor ledelsen og kan forelægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejdere og optage forhandlinger med ledelsen
  • at repræsentere kollegerne i det lokale MED-udvalg
  • at besvare spørgsmål om overenskomst, arbejdsforhold, uddannelse og meget andet
  • at formidle kontakt til vejledning og støtte hos FOA
  • at være aktiv i forhandlinger om arbejdspladsrelaterede spørgsmål, for eksempel at udvikle og vedligeholde arbejdsplads- og personalepolitikker


På mange arbejdspladser er det også tillidsrepræsentantens opgave at forhandle lokal løn på kollegernes vegne.

Tillidsrepræsentantens arbejdsvilkår

Ledelsen på arbejdspladsen skal sørge for, at tillidsrepræsentanten har tid nok til at udføre sine opgaver med at hjælpe kollegerne. Det har FOA aftalt med arbejdsgiverne på det overordnede plan, og det skal følges op lokalt.

Tillidsrepræsentanten får også mulighed for at følge med og at blive dygtigere. Han/hun har ret til at deltage i kurser og møder i fagforeningen og får sin sædvanlige løn for det.

Desuden er det rigtig svært at fyre en tillidsrepræsentant. Han/hun behøver ikke at frygte for sit eget job, når han/hun taler kollegernes sag. Det giver også styrke, at I bakker ham/hende op.