Sådan vælger I en TR

Det er ligetil at vælge en tillidsrepræsentant

Køreplan for TR-valg


Start med at kontakte din/jeres lokale FOA-afdeling. Hvis afdelingen har en lokal valgprocedure, følges den. På Tillidszonen har flere afdelinger lagt information om TR-valg og forskellige skemaer, der kan benyttes.

Både arbejdsgiverne og FOA lægger vægt på, at der er valgte tillidsrepræsentanter (TR'ere) på alle de arbejdspladser, hvor det er muligt. Og du skal som valgt TR, som der står i aftalen, ”gøre dit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold”.

I TR-aftalen, som FOA har indgået i samarbejde med arbejdsgiverne, står der, at I skal være mindst 5 ansatte indenfor samme faggruppe, for at kunne vælge en TR. Du kan godt være den 5.

I TR-aftalen står der også, ”at det bør tilstræbes, at pågældende vælges for 2 år ad gangen med det formål at styrke TR's muligheder for at udføre sit TR-arbejde bedst muligt”.

 

Før valget

 •  Du/I skal orientere jeres ledelse om, at I gerne vil vælge en TR, samt bede om lov til at måtte afholde valg i arbejdstiden.

 

 • De kolleger som TR skal repræsentere – indenfor samme overenskomstgruppe – indkaldes til et valgmøde, hvor ledelsen ikke er med.

 

 • Er der ikke 5 kolleger i overenskomstgruppen kan der vælges TR sammen med kolleger fra  andre FOA-overenskomster (Valgforbund)

 

 • Hvis du og dine kolleger har et ønske om, at der skal deltage en repræsentant fra den lokale FOA-afdeling, ved selve valghandlingen, kontakter I afdelingen.

 • Indkaldelsen til mødet kan foregå ved at sætte en seddel op mindst 14 dage, før valget skal afholdes – og husk at tage hensyn til dem, der arbejder på deltid, aften/nat eller har udegående opgaver. (Disse kan evt. forud for valget afgive deres stemme pr. brev eller fuldmagt.

 

 • Hvem kan stille op som TR? Det kan alle ansatte, der er organiseret i FOA. Uorganiserede kan ikke vælges.

 

 • Hvis en eller flere kolleger allerede inden valget har tilkendegivet, at de ønsker at stille op, kan dette skrives på indkaldelsen.

 

 • Hvem kan stemme? Det er FOAs medlemmer på den enkelte arbejdsplads, der vælger TR, dog kan også medlemsberettigede ikke-medlemmer stemme ved TR-valget (det betyder, at kolleger, der arbejder under FOAs overenskomstområde, kan deltage – fx elever).

 

 • Det kan besluttes, om der skal stemmes ved brev eller afgives fuldmagt, hvis man har en gyldig grund til ikke at være til stede på mødet.

 

 • Hvis der kan stemmes ved brev før mødet, kan der ikke opstilles kandidater på mødet.

 

 • Mødeindkalderen skal sørge for, at der er stemmesedler til rådighed.

       

Selve valget

 •  De, der ønsker at deltage (og har mulighed for det), mødes på det aftalte tidspunkt og sted.

 

 • Den, der har indkaldt til valget, byder velkommen og fortæller om baggrunden for TR-valget.

 

 • Der vælges 2 stemmetællere.

 

 • Dagsordenen skrives op eller deles ud, hvis den er skrevet på forhånd. På mødet er det kun nødvendigt at have valg af TR og suppleant som dagsordenspunkter.
 • Navnene på kandidaterne til TR-posten læses op. Hvis der er flere, der gerne vil stille op, skal de sige det her. (Hvis der kan brevstemmes kan man ikke stille op som kandidat på mødet).¨

 

 • De opstillede kandidater til valget skal have mulighed for at præsentere sig selv og deres intentioner med at stille op til TR.   
 • Der foretages skriftlig afstemning.

 

 • Under stemmeprocessen er det god skik ikke at forlade lokalet.

 

 • Stemmesedlerne indsamles og tælles op, hvorefter resultatet bekendtgøres. Det er stemmetællerne, der gør det.

 

 • Ved stemmelighed mellem 2 kandidater foretages der lodtrækning.

Efter valget

 • Efter valget skal den lokale FOA-afdeling have besked om, hvem der er blevet valgt. Det foregår via et valgskema, som I skal udfylde og sende til afdelingen. I kan få skemaet ved at kontakte jeres lokale FOA-afdelingen.

 

 • Det er en god idé at medsende en liste til FOA-afdelingen med for- og efternavn på dem, der har deltaget i valghandlingen.

 

 • Når den lokale FOA-afdeling har modtaget skemaet og listen, godkendes valget af afdelingen, som sender en orientering videre til kommunen/regionen. Kommunen/regionen har herefter 3 uger til at gøre indsigelse. Hvis de ikke gør indsigelse, er valget godkendt.

 

 • Herefter vil FOA tilbyde uddannelse til den nyvalgte TR og introducere den valgte til hvervet.

Har du spørgsmål?

 • Hvis du er i tvivl om, hvordan valget skal foregå, hvornår det kan holdes, eller har andre spørgsmål omkring valg af TR, er du altid velkommen til at kontakte din lokale FOA-afdeling.