Stress - hvad kan du selv gøre?

Stress er ikke et privat problem og du bør derfor gøre dine omgivelser opmærksom på din situation. Her kan du finde andre gode råd til hvordan du kan handle på en stresset tilværelse.

Det kan du selv gøre

  • Sig nej – uden dårlig samvittighed
  • Bed om hjælp
  • Sørg for at holde de pauser, du har ret til
  • Tag spørgsmålet om stress op til din MUS (medarbejderudviklingssamtale)
  • Dyrk motion
  • Dyrk afspænding og mental ro

Del med andre
Snak med venner, kolleger og familie om de ting, der er svære. Også det derhjemme. Store udfordringer og følelser, der stjæler dit overskud, bliver lettere at overskue, når der kommer ord på. Husk også at være en god lytter.

Pust ud
Motion, frisk luft og fri natur modvirker stress. Det hjælper også bare at sidde stille og trække vejret dybt ned i maven. Det giver ro. Oprydning og hyggesludder kan være o.k. i pausen, men Facebook, mail og telefoner har det med at øge stressniveauet.

Se også hvad arbejdspladsen kan gøre