Hvad er sexchikane?

Sexchikane kan foregå på mange forskellige måder: Det kan være ved berøring, ved sjofle kommentarer eller vittigheder.
Kendetegnende er, at det er en seksuel handling, som er ubehagelig og grænseoverskridende.

Arbejdstilsynets definition af sexchikane

Arbejdstilsynet i Danmark definerer seksuel chikane som en særlig form for krænkende handling:

”Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, som af disse personer opfattes som nedværdigende. 
Det er uden betydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke. Det er personens oplevelse af de krænkende handlinger, der er central.

Krænkende handlinger af seksuel karakter er al form for uønsket seksuel opmærksomhed.

Det er oftest kvinder, der udsættes for seksuel chikane, men det er vigtigt at være opmærksom på, at mænd også kan udsættes for seksuel chikane."

Læs Arbejdstilsynets vejledning om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane

 

Sexchikane fra borgere

Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, der udøves af patienter, brugere, kunder, elever e.l., betragter Arbejdstilsynet som psykisk vold i forbindelse med arbejdets udførelse. 

Hvis du vil vide mere om arbejdstilsynets regler for forebyggelse og håndtering af seksuelt krænkende handlinger fra borgere, patienter, klienter, elever m.fl., så henviser vi til Arbejdstilsynets vejledning om vold:

Læs Arbejdstilsynets vejledning om vold