Det mener FOA

Af Jens Nielsen, forbundssekretær og Torben Klitmøller Hollmann, formand i Social- og sundhedssektoren.

Særligt sexchikane fra borgere

Man kan udsættes for seksuel chikane fra ens leder og fra kollegaer eller man kan udsættes for seksuel chikane fra borgere/patienter.

Det er særligt borgere/patienter, der står bag den chikane FOA´s medlemmer udsættes for. F.eks. siger hele 95 % af de medlemmer, der har været udsat for seksuel chikane i Social- og sundhedssektoren, at det er en borger/patient der stod bag.

Sexchikane er en alvorlig psykisk belastning

Seksuel chikane er ulovligt, og ingen må udsættes for det. Arbejdsgiveren har et ansvar for at sikre, at sexchikane forebygges så det ikke sker på arbejdspladsen.  

Seksuel chikane kan føre til alvorlige psykiske belastninger og -lidelser.  Og det påvirker ikke kun den enkelte – det kan også påvirke hele arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø og kvaliteten af det arbejde vi udfører.

Kan være svært at håndtere

Indimellem kan det opleves som svært at håndtere – og på nogle arbejdspladser er det desværre stadig tabubelagt.
 
For måske kan man frygte, at man som professionel har fejlet, når en psykisk syg borger udsætter en for uønsket seksuel opmærksomhed? Eller måske er det svært at sige fra på grund af et ulige magtforhold, når man udsættes for chikane fra sin leder? Eller måske har man svært ved at sætte grænser overfor kollegaer, der flirter?

Arbejdspladsen skal lave retningslinjer

Seksuel opmærksomhed kan være udtryk for en bevidst handling, men kan også være ubevidst, f.eks. når en borger med demens eller nedsat kognitiv funktion går rundt uden tøj på i det offentlige rum.
 
Selvom sexchikanen er svær at forhindre, er det arbejdspladsens ansvar at lave retningslinjer for, hvordan man skal håndtere og forebygge det!

Og det er muligt for arbejdspladsen at lave retningslinjer, der sikrer den ansatte imod eller tager hånd om seksuel chikane. Desværre er der rent faktisk mange som ikke ved om der findes retningslinjer på deres arbejdsplads og en del som mener at det er et arbejdsvilkår.

Åbenhed er afgørende

Det er derfor altafgørende, at der er åbenhed på arbejdspladsen og at lederen tager ansvaret på sig og i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen sikrer at problemet ikke ender som et individuelt problem!

Det kan I gøre på arbejdspladsen

I skal bruge APV til at afdække, om der er et problem, og hvor stort problemet er.
 
Er der en tydelig politik på området, og sikre det en god introduktion af nye kollegaer?  Arbejder I med borgere hvor I kan opleve seksuelle krænkelser fra patienter, borgere og klienter skal I selvfølgelig fagligt rustes til at håndtere disse, ligesom der skal være den nødvendige tid til sparring/supervision, således at f.eks. erfarne kollegaer og nyuddannede kan drage nytte af hinandens erfaringer.

Dilemmakort er en god hjælp til at lave retningslinjer

Skal jeres arbejdsplads til at lave retningslinjer for seksuel chikane fra borgere og er det svært at tale om, da det måske har været tabu på jeres arbejdsplads, så er der hjælp at hente i dilemmakortene:

Hent dilemmakortene (Klik på linket og scroll ned på siden. Download guiden, hvor du finder dilemmakortene)

Ved hjælp af dilemmakort kan man få medarbejdernes forskellige perspektiver på den seksuelle opmærksomhed fra borgerne frem i lyset, og det hjælper arbejdspladsen til at kunne håndtere problematikken i fællesskab.

Læs mere om arbejdstilsynets regler

Hvis du vil vide mere om Arbejdstilsynets regler for forebyggelse og håndtering af seksuelt krænkende handlinger fra borgere, patienter, klienter, elever m.fl., henvises til Arbejdstilsynets vejledning om vold.

Læs Arbejdstilsynets vejledning om vold