Barn laver mad i legekøkken

Foto: Timme Hovind

FOAs Pædagogiske Udviklingsfond

Velkommen til FOAs Pædagogiske Udviklingsfond - også kaldet PUF. Fonden støtter udviklingsprojekter og forskning på det pædagogiske område.

Hvis du vil søge fonden om penge til et projekt, kan du finde relevant vejledning her på siden. 

Du kan søge midler til

Konkrete udviklingsaktiviteter og forskningsaktiviteter.

Puljens størrelse

Årligt kr. 500.000.

Hvem kan søge

Alle med interesse for dag- og døgntilbud, samt skolefritidsområdet kan søge fonden. Der vil blive set positivt på projekter, der bygger på samarbejde mellem praksis og forsknings- og analyseinstitutioner. Undervisere og studerende på uddannelsesinstitutioner med pædagogiske uddannelser er velkomne til at søge fonden.

Kontakt - hvis du overvejer at søge fonden

Ønsker du at søge Pædagogisk Udviklingsfond om midler til et projekt, opfordrer vi dig til at kontakte Joan Lindskov på telefon 20 16 87 69 eller mail joli@foa.dk.

Ansøgninger skal leve op til de beskrevne krav

Ansøgninger til Pædagogisk udviklingsfond

Ansøgninger til fonden modtages løbende, og behandles på fondsbestyrelsens 4 årlige møder. Husk altid at tage kontakt til fondens sekretær Maia Lindstrøm, før du ansøger.

Du kan sende din ansøgning pr. mail til fagarb@foa.dk

Har du ikke mulighed for at sende din ansøgning pr. mail, kan du sende den med posten til:
FOAs Pædagogiske Udviklingsfond
Att.: Marina Hansen
Staunings Plads 1-3
1790 København V

Pædagogisk Udviklingsfonds formål