En god arbejdspladskultur

En god arbejdspladskultur fremmer arbejdsglæden og danner basis for at vi kan leverer en god ydelse. En god arbejdspladskultur er en kultur hvor man trygt kan sige sin mening uden at være bange for bagefter at opleve ubehagelige reaktioner. En kultur, der gør det muligt at få hjælp og støtte, når man har brug for det.

Det er vigtigt at huske at alle på arbejdspladsen medbringer en personlig "bagage" eller virkelighed, som påvirker arbejdspladsens kultur. Man kan sige kulturen bliver et produkt af alle disse virkeligheder og hermed et fælles grundlag, som både medarbejdere og ledelse må forholde sig kritisk til.

En positiv kultur på arbejdspladsen kendetegnes også af, at der er humor. En humor, der er varm, befriende og inkluderende i modsætning til en kultur, hvor humor bruges galgenhumoristisk som et skjold eller visir, der beskytter mod nærhed.

"Det smil du sender ud vil vende tilbage til dig." (Indiansk ordsprog)


Konfliktkultur

En gruppe mennesker kan være mærket af et særligt konfliktmønster. Det kan være et team, en afdeling eller en hel arbejdsplads. Nogle gange er det et bestemt mønster der dominerer og gror fast i en gruppe. Måske får det den konsekvens at man ikke får talt sammen om de problemer man har og om de ønsker og mål man også har.

Eksempler er arbejdspladser, hvor sarkasme og ironi dominerer eller arbejdspladser hvor det er normalt at tale hånligt og hårdt til hinanden. Holdningen er måske: "Kan du ikke tåle lugten i bageriet…".

For de fleste af os gælder det dog, at vi får et bedre psykisk arbejdsmiljø og større arbejdsglæde hvis vi åbent taler om såvel vores egen som gruppens konfliktstil. Det kan eventuelt være en god ide at få en sagkyndig person til at hjælpe med at lede samtalen og skabe sikre rammer for den.

"Helvede er, når vi er helt alene med os selv, og når vi ikke er i godt selskab." (E. Løgstrup)


Læs mere i bogen "Konflikt og kontakt" 2006, af Else Hammerich og Kirsten Frydensberg