Sammenbrud
For alle gælder, at knaster om løn, spisepause og lærernes arbejdstid ligger bag bruddene.

Totalt OK-sammenbrud er en realitet

OK-forhandlingerne på såvel det kommunale, regionale og statslige område er brudt sammen.

Forhandlingerne om fornyelse af overenskomsterne for de regionalt ansatte er tirsdag brudt sammen. Dermed er der nu tale om et sammenbrud mellem arbejdsgivere og lønmodtagerorganisationer på både statens, regionernes og kommunernes områder.

For alle gælder, at knaster om løn, spisepause og lærernes arbejdstid ligger bag bruddene. Kommunernes Landsforenings (KL) krav om forringelser af seniordage er ligeså et stridspunkt på det kommunale område.

”Vi er på tværs af alle områder blevet mødt med samme falske sang om, at de offentligt ansatte har fået for store lønstigninger i de seneste år. Men vores medlemmer har accepteret tre kriseforlig i træk for at hjælpe med at trække Danmark ud af finanskrisen. Nu fortjener de offentligt ansatte også at få del i opsvinget,” siger forbundsformand i FOA Dennis Kristensen.

Håb om nye toner
Forligsmanden Mette Christensen har indkaldt parterne fra begge sider af forhandlingsbordet til at møde i Forligsinstitutionen 1. marts. Her skal hun forsøge, om det er muligt at bringe parterne til enighed.

”Så håber jeg, at vi får nye toner at høre der. Vi stiller med en historisk stærkt samlet fagbevægelse, og vores krav er ikke bare fuldkommen rimelige. De er også vigtige for os alle. For det er klart, at vi ikke i et samfund som det danske kan stille 800.000 offentligt ansatte, som hver dag løfter et enormt ansvar på vores alles vegne, ringere end alle andre,” siger Dennis Kristensen.

Samtlige kommuner berøres
Fredag mødes repræsentantskabet for Forhandlingsfællesskabet
og CFU i København. Det er alle de faglige organisationer på det offentlige område.  På mødet tages der stilling til et kommende grundlag for konflikten, og om de vil varsle konflikt over for Moderniseringsstyrelsen, KL og RTLN, der forhandler på vegne af regionerne.

Overenskomsterne udløber med udgangen af marts. En konflikt skal varsles fire uger i forvejen, og alt peger lige nu i retning af, at en konflikt vil blive varslet den 6. marts, så en konflikt vil kunne træde i kraft den 4. april.

Samtlige kommuner vil blive berørt ved en eventuel strejke. Særligt social- og sundheds- samt børnepasningsområdet er udtaget til konflikt på FOAs område.