Meld en regel - vær med til at kassere unødvendige registreringer og krav

Oplever du, at nogle unødvendige registreringer fjerner tid fra din kerneopgave? Er der regler eller dokumentationskrav, som forhindrer dig i at give en god service til borgere?

Fra den 1. oktober 2017 til den 1. februar 2018 kan du være med til at afskaffe unødvendige regler eller forenkle registreringer og krav om dokumentation i dit arbejde.

Det kan du, fordi FOA er gået sammen med en række ministerier, så jeres eksempler fra hverdagen kan danne grundlag for regelforenklinger og afbureaukratisering.

Sådan gør du:

Giv os eksempler på specifikke regler eller særlige krav om dokumentation, som du mener bør afskaffes.

Send mail: Meld en regel her

Derfor bakker FOA op

Hjælp ministeren: Overflødige regler skal afskaffes!

SU. 1. februar 2018

FOA indsamler medlemmernes eksempler på unødvendige regler og sender dem til de respektive ministerier.

Forslagene vil undervejs og til slut blive evalueret og inddraget i den videre proces.