Lærerplaner med fokus på kulturelle udtryksformer og værdier

”Vi er med i et projekt om mad i mange lande med formålet at inspirere personer, der arbejder i køkkenet, pædagogisk personale og forældre til at lære om andre lande, deres kulturer og værdier”, skriver institution på Stavnlundsvej i Tårnby, om Mad i mange lande.

Projektet Mad i mange lande kan sættes i relation til alle 6 læreplanstemaer fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (juni 2016). Dog med særlig fokus på temaet "Kulturelle udtryksformer og værdier", hvor grundlaget og formålet er at præge børns forståelse af og tilgang til verden.

De 6 lærerplanstemaer er:

 • Sociale kompetencer
 • Sproglig udvikling
 • Alsidig personlig udvikling
 • Krop og bevægelse
 • Naturen og naturfænomener
 • Kulturelle udtryksformer og værdier  

Pædagogisk grundlag

Alle lærerplanstemaer er indbyrdes forbundet og det pædagogiske grundlag udgøres af et samlet arbejde med dem. Det pædagogiske grundlag bygger på:

 • Børnesyn
 • Dannelse
 • Leg
 • Børnefællesskaber
 • Læring
 • Læringsmiljøer
 • Forældresamarbejde
 • Børn i udsatte positioner
 • Overgange

 

Se mere i rapporten, der er udgivet af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, juni 2016.

Master for en styrket pædagogisk læreplan (pdf)