Hvad skal du vide - materialer og lovgivning

Der er mange ting, det er vigtigt at vide noget om, når man går ind i arbejdet med kompetenceprofiler, fx viden om de forskellige muligheder for uddannelse og hvilke love og regler, der er gældende.

Det er altid ledelsen der skal sikre, at opgaverne varetages af personer med rette kompetencer. Det er også ledelsen, der bestemmer, hvem der kan få delegeret de forskellige opgaver, som fx delegation af medicinhåndtering.

Du skal være opmærksom på om der er lokale retningslinjer og vejledninger, som skal inddrages i arbejdet med kompetenceprofilerne.

Her er en række links til sider, hvor du kan finde materiale, der kan hjælpe dig i arbejdet med kompetenceprofiler:

Temaer på foa.dk

Tema om delegation (overdragelse af en opgave til en anden person)
Delegation foregår på mange niveauer og inden for mange områder i sundhedssektoren. Læs om forskellige former for delegation og find links til lovning og andet materiale.

Tema om medicinhåndtering
Medicinhåndtering omhandler alle procedurer, der foretages med medicinen, efter at apoteket har udleveret den. Læs om reglerne for medicinhåndtering og find links til lovgivning og andet materiale.

Aftaler og vejledninger

Aftaler om kompetenceudvikling på Forhandlingsfællesskabets hjemmeside
KompetenceWeb.dk (til medarbejderen: Hvorfor skal jeg arbejde med kompetenceudvikling?)
Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Love og bekendtgørelser
PASS – Fagligt udvalg for pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen
Her finder du love, bekendtgørelser og uddannelsesordninger for social- og sundhedsuddannelsen.

retsinformation.dk (vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed))