Ældre dame laver kaffe sammen med hjemmeplejer. Foto: Jørgen True

Foto: Jørgen True

Hverdagsrehabilitering

Bliv klogere på hvordan hverdagsrehabilitering - eller mestring - fungerer, når ældre går fra hjemmehjælp til selvhjælp.

Kort fortalt

Fra hjemmehjælp til selvhjælp
Hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen tager udgangspunkt i devisen "Længst muligt i eget liv".

Bag om

Fredericia-modellen
Fredericia Kommune har siden 2008 arbejdet med hverdagsrehabilitering. Projektet har haft stor succes og har inspireret mange andre kommuner.

Det mener FOA

Hensyn til medarbejderne

FOAs formand for Social- og Sundhedssektoren, Torben Klitmøller Hollmann, giver sit bud på udfordringerne i hverdagsrehabilitering.