Det Fælles Medicinkort

Regler og instrukser til det Fælles Medicinkort

Se hvordan du får adgang til det Fælles Medicinkort, hvad du må bruge systemet til og hvilke pligter du har ved brug af FMK.

Det Fælles Medicinkort

Hvordan får jeg som sundhedsprofessionel adgang til FMK?

Det er din arbejdsgiver, der har ansvaret for at give dig adgang til det Fælles Medicinkort. For at logge ind på det Fælles Medicinkort skal du benytte din digitale medarbejdersignatur.

Log på FMK-online

Hvis du læser patientens medicinkort, efterlader du et digitalt aftryk. På den måde kan Sundhedsstyrelsen og patienten kontrollere, at kun relevant sundhedspersonale har læst de personfølsomme oplysninger. 

Hvornår må jeg bruge FMK?

Den enkelte patient har altid adgang til oplysninger i sit medicinkort. Som social- og sundhedsassistent eller plejehjemsassistent har du kun adgang til patientens medicinkort, hvis følgende to kriterier er opfyldt:

  • Du har patienten under aktuel behandling
    Du har kun adgang til oplysninger om patientens medicinforbrug, hvis du behandler patienten på det pågældende tidspunkt. 
  • Oplysningerne i det Fælles Medicinkort er nødvendige for at du kan sikre patienten optimal behandling
    Du må kun benytte oplysningerne til at sikre kvaliteten, sikkerheden og effekten af den aktuelle behandling du giver patienten.

Hvilke pligter har jeg, hvis jeg benytter FMK?

Hvis du opdager nogle uregelmæssigheder eller fejl i medicinoplysningerne, skal du rette henvendelse til din leder eller patientens læge. Du har ikke selv adgang til at indberette oplysninger i det Fælles Medicinkort, det er en lægeforbeholdt opgave.