Tema: Efterløn

Den 1. januar 2012 trådte nye efterlønsregler i kraft.

De nye efterlønsregler, der trådte i kraft den 1. januar 2012, omfatter alle, der er født den 1. januar 1954 eller senere.

Om de nye regler

Alt efter hvornår du er født, betyder de nye regler, at:

  • du kommer til at gå senere på efterløn og folkepension
  • den periode, du kan være på efterløn, bliver kortet ned fra 5 år til 3 år
  • en større del af din pension skal trækkes fra din efterløn
  • reglerne for optjening af skattefri præmie ændres gradvist, men du kan stadig optjene fuld skattefri præmie
  • den lave efterlønssats afskaffes gradvist

Hvis du er født før 1. januar 1954, er der ingen ændringer for dig.

Læs også mere om de nye efterlønsregler på AK-Samvirkes hjemmeside og i AK-Samvirkes folder (se links i boksen "Læs mere om efterløn" til højre). Er du deltidsforsikret? Så bemærk, at AK-Samvirke og beregneren kun tager højde for fuldtidsforsikrede.

Udbetaling af dit efterlønsbidrag
Det er ikke længere muligt at få udbetalt sit efterlønsbidrag skattefrit og kontant - fristen udløb den 2. oktober 2012.

Du har dog altid mulighed for at træde ud af efterlønsordningen.

Læs mere på Web a-kassen: Vil du meldes ud af efterlønsordningen? 

Hvad betyder de nye regler for mig?
 - Læs mere her:

Jeg er født i perioden 1. januar 1954 til 31. december 1955
Jeg er født i perioden 1. januar 1956 til 30. juni 1956
Jeg er født i perioden 1. juli 1956 til 31. december 1958
Jeg er født i perioden 1. januar 1959 til 30. juni 1959
Jeg er født efter den 30. juni 1959