Børnenes grundlovsdag 2018 - søg støtte til arrangementer

Vær med til at fejre Børnenes grundlovsdag den 31. maj 2018 med temaet 'Børns ret til leg og fællesskab'

Børnenes Grundlovsdag fejres over hele landet. I København er der et stort arrangement i Hans Tavsens Park. 

Hermed en stor opfordring til, at dagtilbud, fritidstilbud, skoler og hvem, der har lyst – fejrer dagen lokalt, da de lokale arrangementer udgør en meget betydningsfuld del af markeringen af Børnenes Grundlovsdag.

Fejring af dagen kan ske på mange måder alt afhængig af børnenes alder, de lokale ønsker og ressourcer. Det kan være små arrangementer i en enkelt institution/skole eller det kan være større arrangementer på tværs af flere institutioner eller skoler. Fælles for alle arrangementer er, at der sættes fokus på retten til det gode børneliv.

Søg økonomisk støtte til lokale Børnenes grundlovsarrangementer

Du har mulighed for at søge maks. 3000 kr. i støtte pr. arrangement. Ansøgningsfristen er 1. marts 2018. Svar på indkomne ansøgninger gives senest den 15. marts 2018.

Læs mere om de lokale arrangementer og hent ansøgningsskema

Om Børnenes Grundlovsdag:

Børnenes grundlovsdag er et samarbejde mellem FOA, BUPL, Børns Vilkår, Dansk Folkehjælp, DUI-LEG og VIRKE, FOLA - Forældrenes Landsforening, Paraplyorganisationen fobu, Red Barnet Ungdom og Ungdommens Røde Kors.