Erhvervssygdom

En erhvervssygdom kan fx være:

  • Du har ondt i hele kroppen efter mange års tungt løftearbejde
  • Du har igennem længere tid været udsat for gentagne trusler og vold fra borgere – du får angstanfald
  • Du har været udsat for grov mobning og chikane fra kolleger og-/eller leder – du udvikler en depression

Du skal være OBS på, at selvom en skade sker i arbejdstiden, da betyder det ikke altid, at der er tale om en arbejdsskade.

Dette eksempel er IKKE en arbejdsskade:

Du har igennem mange år haft sværere og sværere ved at nå dine besøg ved borgerne. Du føler derfor ikke, du kan yde den omsorg og pleje, som borgerne burde have. Det går dig på, især fordi ledelsen ikke forholder sig til dine klager. Du ender med at få en depression og bliver sygemeldt igennem længere tid.

Når vi taler om erhvervssygdomme, er der både nogle generelle og bestemte betingelser der skal være opfyldt. Disse kriterier kan ændre sig fra år til år.

Psykiske lidelser har alle dage været meget svære at få anerkendt, medmindre man har været udsat for noget virkelig traumatisk. Samtidig skal man også kunne sandsynliggøres, at det i overvejende grad er ens arbejde man er blevet syg af og ikke ens privatliv.