Pressemeddelelse

FOA: Vi skal investere i uddannelse

Onsdag begynder trepartsforhandlingerne om fremtidens efteruddannelse på arbejdsmarkedet. FOA’s formand savner reelt engagement fra regeringen

Onsdag klokken 12 mødes repræsentanter for regering, arbejdsgivere og fagbevægelse til de første forhandlinger om, hvordan fremtidens voksen-, efter- og videreuddannelse skal skrues sammen, men allerede inden parterne mødes, er FOAs formand Dennis Kristensen, nervøs for at resultatet risikerer at give ringere og ikke bedre uddannelsesmuligheder for FOAs medlemmer.

”Der er ingen mangel på pæne ord om vigtigheden af efter- og videreuddannelse, men desværre frygter jeg, når jeg ser på regeringens udgangspunkt, at der mangler vilje til at foretage de nødvendige investeringer. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at i fagbevægelsen, har vi viljen til at satse på uddannelse af vore medlemmer,” siger Dennis Kristensen.

”Vi har brug for en veluddannet arbejdskraft, hvis vi skal udvikle velfærden i Danmark. Derfor burde opgaven være, at få gjort det mere attraktivt og enkelt for den enkelte lønmodtager at deltage i den efteruddannelse, han eller hun vil have glæde af i fremtiden,” understreger Dennis Kristensen.

FOA lægger vægt på, at det samfundsmæssige ansvar for ufaglærte og faglærtes uddannelse og efteruddannelse prioriteres, der skal ikke skæres i uddannelse, i en tid hvor samfundets krav til medarbejderne er i en rivende udvikling.

”Vi skal have fokus på de kortest uddannede, de som har mest brug for at blive opkvalificerede.  Og så er det altså vigtigt, at tilbuddet og relevant og god uddannelse gives over hele landet, ikke kun i storbyerne. Vi kan godt frygte, at man glemmer udkanten i regeringens oplæg”, siger Dennis Kristensen, som mener, at de mål kun kan opnås, hvis man fastholder arbejdsmarkedets parters indflydelse på efteruddannelsessystemet.