Pressemeddelelse

FOA sætter fokus på uligheden

Fredag markerer FOA den stigende ulighed i det danske samfund.

Inden jul skal politikerne tage stilling til, om pensionsalderen skal stige en gang til. Det vil især gå ud over mennesker med de laveste indkomster og korteste uddannelser, der frarøves deres gode senior-år.

Pensionssystemet er bare ét sted, hvor uligheden vokser i det danske samfund. Derfor er FOA-medlemmer og FOAs valgte i morgen fredag på gaden over hele landet for at markere ulighedsdagen.

”Den stigende ulighed er en trussel mod det danske velfærdssamfund. Vi risikerer en udvikling, som vi kender fra Storbritannien og USA, hvis vi ikke siger fra. Det gør FOA, fordi vores medlemmer ser konsekvenserne af den stigende ulighed for børn, ældre og svage mennesker,” siger forbundsformand Dennis Kristensen, FOA.

Ved årtusindeskiftet var der 16.000 fattige i Danmark. I 2013 var der 40.000. I dag står 5.600 af de personer, der har mistet dagpengene siden 2013, helt uden indkomst.

”Pensionssystemet forringes. Dagpengesystemet indrettes, så flere falder ud. Syge mister sygedagpenge. Kontanthjælpen sættes ned, så de, der har mindst, skal klare sig for mindre. Det er en trist udvikling, vi er vidne til,” siger Dennis Kristensen.

FOA er at finde på togstationer, på torve eller andre knudepunkter i 30 byer landet over. FOAs formand Dennis Kristensen og næstformand Mona Striib er at finde på Københavns Hovedbanegård fra morgenstunden.