FOA: Behov for fælles plan for psykiatri i krise

Efter flere års lappeløsninger af problemerne i psykiatrien, er der behov for at politikere, eksperter, brugerorganisationer og arbejdsmarkedets parter sammen laver en handlingsplan for en værdig og sikker psykiatri, mener FOAs formand Dennis Kristensen og sektorformand Karen Stæhr.

Siden 2012 er der sket fem drab på ansatte i psykiatrien.

I samme periode er antallet af FOA-medlemmer, som har været udsat for vold og trusler steget eksplosivt, så det nu rammer hvert andet FOA-medlem. Der er tale om næsten en tredobling, og risikoen er nu mere end otte gange højere for FOA-medlemmerne end for de øvrige lønmodtagere på resten af arbejdsmarkedet.

”Der er alvorligt brug for handling nu for at sikre de ansatte og borgerne i psykiatrien. De ansatte i psykiatrien skal naturligvis kunne på arbejde i sikker forvisning om, at de kommer hjem i god behold,” siger forbundsformand Dennis Kristensen.

I de sidste mange år har politikerne bevilget engangsbeløb for at styrke områder af psykiatrien. Initiativerne har været gode og rigtige, men der mangler en overordnet plan for, hvordan man fører psykiatrien ud af den krise, den befinder sig i, mener formand for social- og sundhedssektoren Karen Stæhr.

”Der er helt indlysende brug for mere end lappeløsninger og brandslukning. Der er i stedet brug for den langsigtede plan, som både handler om ressourcer, kompetencer, retssikkerhed og ikke mindst bekæmpelse af ulighed. Den ulighed, som rammer psykisk syge stærkere end nogen andre,” siger hun.

Derfor foreslår FOA at samle alle de, der har med de forskellige områder af psykiatrien at gøre: Ministre, psykiatriordførere, bruger- og pårørendeorganisationer, videnskabelige selskaber og faglige organisationer for sammen at skabe enighed om mål og midler for en målrettet flerårig indsats.

”Vi er overbevist om, at alle der har med den daglige virkelighed i psykiatrien at gøre, er indstillet på at finde de fælles løsninger. Og hvorfor skulle politikerne ikke have den samme interesse?,” siger Karen Stæhr.

Kontakt

Sektorformand Karen Stæhr, telefon: 30 63 73 10

Hent billede i høj opløsning