Pressemeddelelse

FOA stiller OK-krav om ret og pligt til uddannelse

Efteruddannelse og kompetenceudvikling er blandt de centrale krav fra FOA ved OK18. Få overblik over FOAs samlede kravliste, som netop er overdraget til KL's og regionernes forhandlere.

Ufaglærte skal have et gevaldigt kompetenceløft ved overenskomsternes fornyelse. Helt konkret skal nyansatte efter to år have pligt til at uddanne sig og blive faglærte inden for deres felt. Samtidig skal ufaglærte, der har været i længere tid i deres fag, have ret til samme. Sådan lyder et af hovedkravene fra FOA, der i dag udveksler overenskomstkrav med arbejdsgiverne for ansatte på det offentlige område.

"Fremtiden kalder nemlig på flere faglærte til at varetage de stadig flere og mere krævende velfærdsopgaver, vi som samfund står overfor. De mange dygtige offentligt ansatte skal derfor have ret og pligt til gennem uddannelse og efteruddannelse at få et kompetenceløft, der kan bidrage til et løft af velfærden. Den interesse bør kommunerne og regionerne også have," lyder budskabet fra forbundsformand Dennis Kristensen.

Mens nyansatte skal have pligt til at uddanne sig, skal det for ansatte med flere års erfaring alene være en ret, de skal have, da de med deres erfaring allerede har en lang række af de krævede kompetencer.

Også lønspørgsmålet er afgørende for FOA.

"Samfundsøkonomien er stærk og i vækst. Krisen har vi rystet af os, så der er penge til at mere end alene at sikre reallønnen," påpeger Dennis Kristensen, der også her mener, at det må være i arbejdsgivernes klare interesse at give de offentligt ansatte anerkendelse i form af kroner og øre.

"På de offentlige arbejdspladser tørster de efter flere kompetente ansatte. Ikke mindst på omsorgsområdet mangler kommunerne hænder. Det problem vil kun blive større, hvis ikke det gøres mere attraktivt at træde ind i de fag," siger forbundsformanden.

Ud over en sikring af reallønnen, som er et krav, FOA stiller centralt sammen med 50 andre organisationer i Forhandlingsfællesskabet, lyder FOAs krav blandt andet, at der skal gives mere i løn igennem ændringer i pensionsbestemmelserne.

"Flere skal have pension af mere. Det er ikke rimeligt, at elever ikke er sikret pension, ligesom de ansatte bør få pension af flere af deres løndele - det vil også sige tillæg," siger Dennis Kristensen.

En mærkesag for FOA er også, at der afsættes en særlig ligeløns- og en lavtlønspulje, som er kommet på Forhandlingsfællesskabets fælles kravliste.

FOAs samlede krav ved de forestående overenskomstforhandlinger kan du se på FOAs hjemmeside. Forhandlingerne skal føre til fornyelse af de gældende overenskomster for kommunalt og regionalt ansatte, som udløber med udgangen af marts 2018.

Få et overblik over de generelle og FOAs krav ved OK18 på FOAs hjemmeside.