FOA: Ja til forligene ved OK-17

Et flertal i FOAs hovedbestyrelse anbefaler, at medlemmerne stemmer ja til de indgåede forlig ved overenskomsterne 2017. Det står fast, efter at hovedbestyrelsen har behandlet dette års overenskomstresultat.

FOA har afsluttet alle sine overenskomster med de private arbejdsgivere med forlig og skal således ikke samles op af det mæglingsforslag, der lige nu færdiggøres i Forligsinstitutionen. 

Langt de fleste privatansatte FOA-medlemmer, som overenskomsterne berører, arbejder hos firmaer i ældreplejen.

”Jeg synes, det er endt godt denne gang. Men om det er godt nok, er det helt op til medlemmerne at afgøre ved urafstemningen,” siger forbundsformand Dennis Kristensen fra FOA.

Han hæfter sig ved, at lønstigningerne tegner pæne denne gang, og at der er udsigt til stigninger i reallønnen. Lønnen stiger 7,50 kr. i timen i overenskomstperioden.

”Jeg kan også pege på, at vores fritvalgsordning er fordoblet ved denne forhandling, og at tillidsrepræsentanter stilles bedre – ved dels at få bedre adgang til oplysninger og ved dels at få et vederlag for opgaven. Vi har også helt undgået arbejdsgivernes skrappe modkrav om, at det skal være delvist op til dem at afgøre, hvem der skal have lønforhøjelserne. Vi holder fast i det gode princip fra den danske model om, at de aftalte lønforhøjelser er for alle,” siger Dennis Kristensen.

FOAs privatansatte medlemmer skal nu til urafstemning om resultatet. Det endelige resultat offentliggøres 20. april af Forligsmanden.