Velfærds-manifestationer fortsætter 7. november

3.400 tillidsvalgte siger nu stop. Der er brug for et opgør mod den politik, der omprioriterer store milliardbeløb fra velfærdssamfundet til skattelettelser for de rigeste i Danmark.

Ved dagens topmøde for 3.400 tillidsvalgte i Odense blev det vedtaget at fortsætte aktiviteterne under overskriften ”Stop besparelserne – sig ja til velfærden”. Hensigten er at skabe en bred folkelig manifestation til fordel for det velfærdssamfund, som vi kender. Aktiviteterne vil nu få et lokalt sigte med deltagelse af hundredvis af tillidsvalgte – og de vil kulminere over det meste af landet den 7. november, som nu bliver ”Velfærdens dag”.
 
Det er lokale LO-sektioner, LO Storbyerne, der har været drivkraften bag stormødet i Odense. De har fået opbakning fra lokale kolleger i FTF og fra i alt 16 faglige organisationer på det private og det offentlige arbejdsmarked.

”Vi har helt tydeligt fat i en dagsorden, der har masser af grobund hos vore tillidsfolk og medlemmer. Folk har fået nok af besparelserne – ja, mere end nok. Når der samtidig nu er råd til at dele rekordmange milliarder ud i skattelettelser, så hænger det bare slet ikke sammen,” siger Per Olsen, formand for LO Hovedstaden.
 
Han er meget tilfreds med dagens store engagement. 

”Det tegner fantastisk forud for den 7. november. Jeg er ikke i tvivl om, at fagbevægelsens stemme vil blive hørt, så det kan forstås,” siger Per Olsen.
 
Topmødet vedtog som afslutning på dagens møde denne udtalelse:
 
Offentligt- og privatansatte: Vi vil et Danmark for velfærd
Danmark står over for et vigtigt valg. Vi kan enten vælge at fortsætte den vej, vi som samfund har fulgt de seneste år, og som truer med at forandre det samfund, vi kender og er beundrede for over hele verden.
Eller vi kan vælge og sige stop og gå i en anden retning. En retning, der i stedet udvikler og fastholder de ting ved vores fællesskab, som har gjort os berømte og respekterede. De ting, der kendetegner velfærdssamfundet.
Vi vil sige ja til velfærd og forlange et samfund, hvor vore ældre får en ordentlig pleje, hvor vore børn får en ordentlig opvækst og uddannelse, og hvor vore syge og svage får den bedste behandling og omsorg.
Vi vil et samfund, der positivt investerer i sine borgere og sikrer flest mulige mennesker lige muligheder. Vi ønsker et samfund, som bedre tager hånd om mennesker, der er kommet i nød.
Og vi vil forlange at bruge vores indsigt og vores faglighed til netop at gå i den retning. Vejen dertil er ikke så svær:
Stop de systematiske besparelser, der undergraver vores fælles velfærd.
Sig nej til de milliardstore skattelettelser, der kun tjener til at øge uligheden og kommer dem til gode, som i forvejen har mest.
Og sig ja til et Danmark for Velfærd.
Vi agter at skabe en bred, folkelig manifestation for velfærd.
Derfor inviterer vi alle kræfter, der vil bidrage til mere og bedre velfærd, til at arbejde sammen med os frem mod den 7. november.
 
Bag Danmark for Velfærd står:
LO Storbyerne, FTF’s regioner, Blik og rørarbejderforbundet, BUPL, Danmarks Lærerforening, Dansk El-forbund, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Sygeplejeråd, Danske Bioanalytikere, Danske Fysioterapeuter, FOA, HK, Kost & Ernæringsforbundet, Malerforbundet, PROSA, Uddannelsesforbundet og 3F.
---
Yderligere oplysninger: 
Formand for LO Hovedstaden: Per Olsen, telefon 4045 6369
Pressekoordinator for Danmark for Velfærd: Alexander Lindholmer Nepper, telefon 2721 0404