Pressemeddelelse

FOA: Lavere normeringer går ud over børnene

Det enkelte barn i danske institutioner har markant mindre tid med en voksen i dag, viser ny sammenligning med normeringstallene tilbage fra 1972

Antallet af timer til børnene i landets daginstitutioner er stort set ikke faldet fra 1972 og frem til i dag, men alligevel er der blevet markant mindre tid til børnene i børnehaver og vuggestuer landet over.

 

Det viser en ny undersøgelse fra Bureau 2000, som har undersøgt udviklingen i antallet af personaletimer pr. barn i daginstitution fra 1972 og frem til 2016.

I perioden er andelen af den tid, personalet anvender direkte i det pædagogiske arbejde med børnene, faldet fra 72 procent til 51 procent af arbejdstiden i 2016.

 

Derfor viser undersøgelsen, at det reelle antal af ugentlige personaletimer pr. barn i 2016 var faldet til 11,3 personaletimer for vuggestuebørn mod 14,9 i 1972. Og tilsvarende 5,9 timer pr. børnehavebarn i 2016 mod 6,9 i 1972.

 

”Der bruges mere tid til forberedelse og læreplaner. Det er en god ting, at kvaliteten styrkes. Men når kommunerne ikke samtidig har hævet normeringerne, har det pædagogiske personale ikke tid til arbejdet med børnene. Det er nødvendigt for at sikre børns trivsel i dagtilbuddet, at personalet rent faktisk har tid sammen med børnene,” siger formand for pædagogisk sektor i FOA Mogens Bech Madsen.

 

Det lavere antal timer sammenholdt med de flere arbejdsopgaver betyder, at antallet af børn pr. tilstedeværende voksen vurderes at være steget fra 3,4 børn pr. voksen i vuggestuen og 7 børn pr. voksen i børnehaven i 1972 til 6,3 børn pr. voksen i vuggestuen og 11,2 børn pr. voksen i børnehaven i 2014.

 

En tidligere FOA undersøgelse Daginstitutionernes hverdag 2017 viser, at over halvdelen af stuepersonalet i både børnehaver og vuggestuer hver uge oplever, at der ikke er nok tid til at yde den omsorg for børnene, de gerne vil. For eksempel at give et barn trøst eller tage sig af en konflikt mellem to børn.

 

”Den lave normering går ud over børnene. Vi ved, at jo tidligere der bliver investeret i børns trivsel og udvikling, jo bedre er det. En tilstrækkelig normering er en forudsætning for at vi kan styrke kvaliteten,” siger Mogens Bech Madsen.

 

Nye tal fra Danmarks Statistik bekræfter opgørelsen fra Bureau 2000, men tager ikke højde for, at godt halvdelen af personalets tid i landets daginstitutioner bruges til opgaver som læreplaner og dokumentation.

 

Samtidig giver tallene ikke et generelt overblik over normeringen på landsplan. I de netop udgivne tal er der svar fra 40 kommuner. Den endelige normeringsopgørelse fra Danmarks Statistik kommer først til efteråret.

 

”Vi er meget skuffede over, at opgørelsen ikke omfatter alle kommuner og vi håber, at ministeren vil lægge et pres på kommunerne for at få tal ind fra de sidste 58 kommuner” siger Mogens Bech Madsen.

 

Læs undersøgelsen her

Kontakt

Mogens Bech Madsen, telefon: 40 20 51 85

Hent billede i høj opløsning