FOA: Sag om 91-årigs dødsfald må få konsekvenser

Sagen om en 91-årig borgers død udstiller kommunes manglende kontrol med private plejefirmaer, mener forbundsformand for FOA Dennis Kristensen.

Tidligere på året døde en 91-årig kvinde i Gribskov Kommune efter hun ikke havde modtaget den nødvendige behandling fra den private leverandør af pleje Attendo.

Det tragiske dødsfald må få kommunen til at genoverveje danmarkshistoriens største udbud af velfærdsopgaver, mener forbundsformand Dennis Kristensen.

”Det private plejefirma Attendo har erkendt, at der ikke blev gjort nok for den 91-årige kvinde. Vi ser gang på gang eksempler på, at private firmaer går på kompromis med kvaliteten, når de skal levere til en urealistisk lav pris,” siger han.

I 2016 var næsten hver femte medarbejder i Attendo i Gribskov Kommune uden relevant uddannelse. Dermed var der flere uden relevant uddannelse end social- og sundhedsassistenter ansat.

”Det er stærkt bekymrende, at så stor en del af medarbejderne ikke har den nødvendige uddannelse i ældreplejen, der tager sig af svage borgere,” siger Dennis Kristensen.

Gribskov Kommune har i flere år bannerfører for kommunernes udlicitering af velfærdsopgaver. Over halvdelen af de kommunale opgaver, som kan konkurrenceudsættes, blev det sidste år i Gribskov.

”Kommunen siger selv, at de har vægtet kvalitet og pris lige i udbudet, men når sådan en sag opstår, tænker jeg, at man har kigget mere på prisen end på at sikre, at man får den lovede kvalitet,” siger Dennis Kristensen.

Sygeplejersker har i sagens forløb i pressen peget på, at der lå et problem i, at social- og sundhedsassistenter løste opgaverne i ældreplejen.

”Det er helt forkert. Plejeopgaverne i ældreplejen skal løses af medarbejdere med relevant uddannelse. Det har social- og sundhedsassistenterne i høj grad. Problemer opstår, når man lader medarbejdere uden uddannelse udføre arbejdet for at spare lønkroner,” siger Dennis Kristensen.

Sagen har fået politikerne til at overveje, om området skal sendes i udbud igen. Hvis det sker, har kommunen et ansvar for at sikre, at borgerne får den hjælp, de har behov for, mener han.

”I denne sag har kommunens tilsyn ikke været godt nok. Kommunen har tydeligvis ikke styr på sine private leverandører, og med en så høj en grad af udlicitering giver det problemer på det samlede ældreområde,” siger Dennis Kristensen.