Pressemeddelelse

I klemme i uværdige forløb

60 organisationer med fælles krav om en værdig reform af førtidspensions- og fleksjobreglerne sender case-samling fyldt med barske eksempler på mennesker i klemme i systemet til folketingspolitikere.

Udsigtsløse ressourceforløb, årelange udredninger og en manglende anerkendelse af lægernes vurdering af borgernes arbejdsevne. Organisationerne bag samarbejdet Værdig Reform har samlet en lang række eksempler på fortvivlede mennesker, som er sygdomsramte, nedslidte eller har et handicap, og som er kommet i klemme i det system, der ellers netop skulle holde hånden under dem.

Casesamlingen er blevet sendt til medlemmerne af Folketingets Beskæftigelsesudvalg forud for udvalgsmødet den 8. november, hvor 3F, HK, BUPL, Dansk Magisterforening og FOA på vegne af den samlede gruppe af organisationer har bedt om foretræde for at få ændret loven på området.

I casesamlingen kan man bl.a. læse om Jens Henrik med knogleskørhed og muskelgigt, der skal i ressourceforløb, selvom hans læge har skrevet flere attester, hvor han ikke ser nogen funktionsevne i forhold til arbejdsmarkedet. Eller om Karin, der skal have afklaret sin arbejdsevne i flere praktikforløb, selvom hun er diagnosticeret med hypermobilitetssyndrom, fibromyalgi, slidgigt i lænderygsøjlen og halsrygsøjlen, scoliose, skulderproblemer, urinsyregigt og stress.

”Nogle oplever en decideret uværdig behandling og mistro, som ofte er med til at gøre dem mere syge, nogle oplever en sociale deroute, og alt sammen er det med til at undergrave folks oplevelse af et velfærdssamfund med et sikkerhedsnet, der griber borgere i fald. Det kan vi ikke være bekendt. Det kan kun gå for langsomt med at få rettet op på disse alvorlige skampletter.” lyder det fælles forord.

Organisationerne dokumenterer med casesamlingen behovet for seks konkrete ændringer af førtidspensions- og fleksjobreformen. Ændringsforslagene fokuserer på øget retssikkerhed for borgerne. Blandt andet skal borgerne have retskrav på at kunne vælge mellem revalidering, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension, hvis kommunen ikke har formået at afklare arbejdsevnen i et 5-årigt ressourceforløb. Kommunen skal altså forpligtes til at afklare et menneskes muligheder på arbejdsmarkedet indenfor en 5-årig ramme, så borgeren kan komme videre med sit liv og ikke fastholdes i uendelige afklaringsforløb.

”Vi har snart levet i fem år med reformen. Hvis vi skal bevare et værdigt samfund, er vi nødt til at rette loven til nu,” er budskabet og appellen til politikerne.

Download casesamlingen Værdig Reform.

 

Kontaktpersoner:

Ellen K. Lykkegård, socialpolitisk ansvarlig i 3F, tlf. 88 92 01 50

Mette Kindberg, næstformand i HK Danmark, tlf. 21 78 10 98

Lasse Bjerg Jørgensen, hovedkasserer i BUPL, mobil: 61 20 46 03

Camilla Gregersen, formand i Dansk Magisterforening, tlf. 27 12 92 33

Mona Striib, næstformand i FOA, tlf. 23 41 41 98