Pressemeddelelse

Kommuner sparer på ældre over 80 år

Udgifterne pr. ældre over 80 år er på et år faldet i 81 danske kommuner. I takt med at der kommer flere ældre, er det derfor ikke sikkert, at den enkelte borger vil kunne mærke regeringens værdighedsmilliard og klippekortsordning.

Antallet af ældre over 80 år stiger med 2,4 procent fra 2016 til 2017, viser tal fra Danmarks statistik. Det svarer til 5.963 flere ældre borgere. Alligevel er der nulvækst i de kommunale budgetter til pleje af ældre og handicappede.

Hele 81 kommuner har derfor budgetteret med færre penge pr. borger over 80 år i 2017 sammenlignet med året før, selv når regeringens værdighedsmilliard og klippekortsordning er medregnet i budgetterne. Det viser en kortlægning, som FOA har lavet på baggrund af kommunernes egne indberetninger til Danmarks Statistik. Og det er problematisk, mener sektorformand i FOA Karen Stæhr.

”Antallet af ældre er stigende, og flere og flere lider af demens. Det har fremskrivningerne vist i mange år. Borgerne kræver altså en større opmærksomhed og pleje. Derfor er der behov for flere timer og flere ansatte i ældreplejen, så der er den nødvendige tid til at yde omsorg og pleje,” siger Karen Stæhr.

Høje-Taastrup er den kommune, der sænker udgifterne pr. ældre 80+ årig mest på landsplan, viser kortlægningen. Her er der et fald på 14,6 procent pr. ældre. Men også Solrød Kommune og Kerteminde Kommune står til at skulle spare markant. Her er der et fald i udgifterne på henholdsvis 11,6 og 9,6 procent pr. ældre.

”Jeg kan godt være bekymret for, at kommunerne kun ser på de økonomiske tal i et excel-ark og glemmer, hvad den ældre har behov for, når de lægger budgetter. Hvis plejepersonalet ikke har den nødvendige tid, kan det blive en økonomisk omkostning, fordi man måske ikke får fanget den ældres sygdomstegn i opløbet, og det kan derfor føre til i gentagne hospitalsindlæggelser, følgeskader og endnu mere hjælp til den ældre,” siger Karen Stæhr.

16 ud af landets kommuner har i stedet prioriteret at bruge flere penge pr. ældre. Sønderborg Kommune ligger i top med en stigning på 18,7 procent pr. ældre. Det er positivt, mener Karen Stæhr.

”Det lader til, at de kommuner har set fremskrivningen og erkendt, at det vil kræve noget helt andet af dem med det stigende antal ældre med demens. Derfor er det godt, hvis de allerede nu finder ud af, hvordan de understøtter udviklingen bedst muligt,” siger Karen Stæhr.

Hun opfordrer kommunerne til at lære af hinanden, så ældreplejen kan blive styrket.

”Kommunerne bør blive bedre til at vidensdele på tværs, mener jeg. De skal også blive bedre til at inddrage plejepersonalet, der har en stor faglig viden om, hvordan ældreplejen skal se ud nu og fremover.”

Se på kortet, hvordan det står til i alle kommuner:

http://bit.ly/2pso3sE

 

Kontakt

Sektorformand Karen Stæhr, telefon: 30 63 73 10

Hent billede i høj opløsning