FOA hilser lønstrukturkomiteen velkommen

Bag den knastørre titel skjuler sig et saftigt problem: Lønnen for titusindvis af offentligt ansatte. Landets største offentlige fagforbund, FOA, hilser den længeventede lønstrukturkomite velkommen.

”Det er et ekstremt vigtigt stykke arbejde, som nu endelig kan gå i gang. Bag det tørre navn skjuler sig et virkelig saftigt problem, nemlig lønnen for titusindvis af lavtlønsgrupper og kvindedominerede fag, der oplever sig fuldstændigt låst i de lønstrukturer, der er skabt omkring deres arbejde,” siger Mona Striib, forbundsformand i FOA.

Som forbundsformand for landets største offentlige fagforbund repræsenterer hun næsten 173.000 medlemmer – heriblandt social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, dagplejere, pædagoger, pædagogiske assistenter, rengøringsmedarbejdere, køkkenpersonale og mange andre faggrupper.

Regeringen har netop løftet sløret for den nye lønstrukturkomite, der skal undersøge lønforholdene på det offentlige arbejdsmarked til bunds. Professor ved Aarhus Universitet Torben M. Andersen bliver formand, og får dermed til opgave at levere resultater inden udgangen af 2022.

Med ved bordet er FOA og arbejdsmarkedets parter, og Mona Striib ser frem til samarbejdet.

”Der skal ekstra penge til for at få bugt med den ulige løn og lavt løn, der skaber en uretfærdig løndannelse for mange mennesker i den offentlige sektor. Hvorfor tror jeg det? Fordi det i dag er sådan, at andre faggrupper kommer til at betale via den såkaldte reguleringsordning, hvis nogen skal løftes inden for den økonomiske ramme, som vi forhandler overenskomster under,” siger Mona Striib.

”Det er en bred pensel, komiteen skal tage i brug i forhold til at se på lønstrukturer og lønudvikling i det offentlige. Det handler ikke kun om enkelte faggrupper,” siger Mona Striib.